2017

Tunelářské odpoledne 1/2017
Radlická radiála + trhací práce
8. března 2017
Programzde
Přednesené prezentace:
Merta - Celková koncepce Radlické radiály (11 MB)
Grunwald - Ražený tunel Radlice (4 MB)
Panuška - Realizace průzkumné štoly (4 MB)
Chmelař - Výsledky průzkumných prací (6 MB)
Čermák - Průmyslové rozbušky (7 MB)
Pravda - Trhací práce (14 MB)

Tunelářské odpoledne 2/2017
Tunely na D3 + metro D
24. května 2017
Programzde
Přednesené prezentace:
Tunely na D3
Jandíková - Úvodní přednáška o přípravě středočeské části D3 (2 MB)
Hnilička - Trasování dálnice D3 přes Střední Čechy (2 MB)
Svoboda J. - Optimalizace profilů, novelizace předpisů (3 MB)
Menger - Popis jednotlivých tunelových staveb na D3 (11 MB)
Horák - Technologické vybavení a řízení tunelů
Nová trasa metra D
Krása - Historie přípravy nové trasy metra I.D (2 MB)
Růžička, Kochánek - Ražené stanice a mechanizovaná výstavba traťových tunelů (6 MB)
Pánková - Stanice metra I.D. prováděné z povrchu (5 MB)
Urbánek - Stanice Náměstí bratří Synků, metro I.D
Novák - Technologické vybavení metra I.D (1 MB)

Tunelářské odpoledne 3/2017
Významné souč. zahr. projekty
20. září 2017
Programzde
Přednesené prezentace:
Hilar, Nosek - Rekonstrukce zavaleného vodovodního tunelu v Turecku
Svoboda - TBM ražby poruchovými pásmy na úseku KAT2 tunelu Koralm v Rakousku
Zmítko - Výstavba železničních tunelů Granitztal v Rakousku (8 MB)
Salák - Tunelové projekty ve Velké Británii
Uhrin - Crossrail: sekundární ostění Whitechapel Crossover (4 MB)
Gothard - Lansimetro, stanice Espoonhalti - Helsinki, Finsko (4 MB)
Šach - Výstavba Tunelu Joberg v Norsku (11 MB)

Tunelářské odpoledne 4/2017
Tunel Ejpovice
8. listopadu 2017
Program - zde
Přednesené prezentace:
Majer - Zkušenosti investora při realizaci stavby  (8 MB)
Štrobl - Mod. trati Rokycany - Plzeň, supervize SFDI (1 MB)
Šmíd - Výkon TDI při realizaci podzemního díla (11 MB)
Velebil - Technické řešení vybraných částí stavby (5 MB)
Ivor - Využití zkušeností z ražby JTT pro ražbu STT (4 MB)
Vížďa - Zastižené GT podmínky při ražbách (4 MB)
Ebermann - Zajímavé výsledky GTM (3 MB)