2024

Tunelářské odpoledne 1/2024

Termín: 13. března 2024
Konvenční ražby – revize současných poznatků v navrhování a realizaci (Ing. Karel Rössler, Ph.D.)
Program: zde
Přednesené prezentace:

Rössler - úvodní přednáška (0,8 MB)
Rypáček - Tunel Bancarevo (4,1 MB)
Korba - Tunel Žilina (1,3 MB)
Hybský - Principy NRTM (5,1 MB)
doplnění - dokument Ověření NRTM při výstavbě metra v Praze (6,7 MB)
Butovič, Němeček, Mosler - Mrázovka - efektivnost členění výrubu (4,7 MB)
Jiřičný - Úloha statického výpočtu v navrhování konvenčních ražeb (1,0 MB)
Chamra, Urbánek - Stanice Veleslavín - efektivnost svorníků
Hilar - Metoda Lasershell (1,2 MB)

Tunelářské odpoledne 2/2024

Termín: 12. června 2024
Městský okruh v Praze (doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.)
Program: zde
Přednesené prezentace:

Šourek - Městský okruh v Praze (4?4 MB)
Korejčík - Stavba 0081 Pelc-Tyrolka (2,4 MB)
Uhrin - Stavba 8313 Libeňská spojka (4,3 MB)
Grűnwald - Stavba 0094 Balabenka - Štěrboholská radiála 1. část (3,1 MB)
Makásek - Stavba 0094 Balabenka - Štěrboholská radiála 2. část (2,0 MB)
Chmelař - Dosavadní výsledky průzkumných prací 1. část
Rout - Dosavadní výsledky průzkumných prací 2. část (5,0 MB)

 

Tunelářské odpoledne 3/2024
Termín:
2. října 2024 ZMĚNA TERMÍNU!
Průzkumné štoly (Ing. Vlastimil Horák)
Program: zde
Přednesené prezentace:

 

Tunelářské odpoledne 4/2024
Termín:
6. listopadu 2024
Metro D v Praze + exkurze, nebo Zahraniční stavby (prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., Ing. Václav Soukup)
Program: zde
Přednesené prezentace: