2019

Tunelářské odpoledne 1/2019
Zahraniční tunelové projekty III. (Ing. Soukup, prof. Hilar)
18. září 2019

Program: zde
Přednesené prezentace:

Bernard - Ražba nové trasy metra v prostředí písků a jílů v Torontu v Kanadě (4MB)
Brooksová Toušová - Výstavba šachty pro čerpací stanici v Abu Dhabi (8 MB)
Nosek - Oprava zavalených vodovodních tunelů v Gruzii
Břichnáč - Ražba a primární ostění tunelu na obchvatu Prešova (6MB)
Hořčička - Kabelové tunely u norského Bergenu (18MB)
Farský - Reralizace tunelu Herrschaftsbuck v Německu (3MB)

Tunelářské odpoledne 2/2019
Historická podzemní díla IV. (přednášející Ladislav Lahoda)
6. listopadu 2019 (Ing. Butovič)

Program: zde

Další informace naleznete na: www.podzemi.eu