Předpisy

Na této stránce jsou umísťovány nové nebo aktualizované dokumenty (Směrnice, Technické podmínky apod.) určené pro oblast podzemních staveb v České republice

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací (TP 76 MD ČR)

více

 

Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací (TP 237 MD ČR)

více

 

Prospects for designing tunnels and other underground structures in the context of the Eurocodes

Nová technická zpráva JRC "Perspektivy navrhování tunelů a jiných podzemních staveb v kontextu Eurokódů" se zabývá perspektivami harmonizace navrhování podzemních staveb v Evropě v rámci Eurokódů. Jedná se o další důležitý krok směrem ke společným normám pro navrhování konstrukcí v Evropě, protože se připravuje druhá generace Eurokódů. Normalizační práce vychází z  technického posouzení použitelnosti Eurokódů pro navrhování podzemních konstrukcí, které provedla skupina odborníků JRC (Společné výzkumné středisko EU) pro potřeby normalizace podzemních konstrukcí v letech 2020-2022.

více