Inzerce

INZERUJTE A PUBLIKUJTE V ČASOPISE TUNEL!

Časopis Tunel vydává společně Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES (http://www.sta-ita-aites.sk/). Časopis vychází jako recenzovaný čtvrtletník nákladem 1100 výtisků v česko/slovensko-anglické mutaci s minimálním rozsahem 64 stran. Dlouhodobě je však rozsah 80 a více stran.
Plné znění jednotlivých čísel si můžete prohlédnout na webu  http://www.ita-aites.cz/showdoc.do?docid=1655 I to je pozitivní, neboť účinek inzerátu není omezen jen na zmíněných 1100 výtisků, ale je kdykoli přístupný návštěvníkům webu v české i anglické jazykové verzi. Časopis je zasílán všem členům CzTa které najdete na http://www.ita-aites.cz/showdoc.do?docid=29 a všem členům STA, které najdete na http://www.sta-ita-aites.sk/index.php?page=members.
V případě inzerce se jedná o cílenou reklamu, která se dostane do okruhu čtenářů přímo z oboru. Časopis se rozesílá i na sekretariáty členských organizací ITA-AITES. Podmínky inzerce s ceníkem najdete na http://www.ita-aites.cz/showdoc.do?docid=61
Pokud bychom mohli od Vaší firmy očekávat odborný článek o využití Vámi dodávaných materiálů nebo výrobků v tunelech nebo v podzemních stavbách, naleznete pokyny autorům na http://www.ita-aites.cz/showdoc.do?docid=59. Musí se ovšem jednat o odborný článek a ne o skrytou reklamu. Při opakované inzerci jsou poskytovány slevy.
V případě, že bude z Vaší strany nutné inzerci projednat v mateřské zahraniční firmě, můžete použít anglickou verzi našeho webu, kde naleznete potřebné informace.

Časopis Tunel – ceník inzerce

Inzeráty:
 
 
 
Pro tuzemské organizace     
(včetně Slovenské republiky)
Na obálce:
Celostránkový barevný 2. a 4. strana
    28 000
Půlstránkový barevný 2. a 3. strana
12 000
Celostránkový barevný 3. strana
22 000
Uvnitř časopisu:
Celostránkový barevný
16 000
Půlstránkový barevný
9 000
Inzerce formou PR článku (1A4)      
15 000
Pozn.: sleva při inzerci v celém ročníku 
10 %

Vkládaná inzerce:

Vložení inzertního letáčku do 1100 výtisků  časopisu Tunel                                   18 000 Kč

 

Ceník inzerce pro zahraničí (mimo Slovenskou republiku) - viz anglická verze webových stránek

Redakce si vyhrazuje právo regulace inzerce s ohledem na druh, velikost, počet zájemců a jejich požadavků.
Inzerát musí být zaslán ve formě a způsobem, který odpovídá Pokynům pro autory (viz samostatná strana).
Objednávku inzerce zasílejte na adresu sekretariátu CzTA:
Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Tel.: + 420 702 062 610