Inzerce

INZERUJTE A PUBLIKUJTE V ČASOPISE TUNEL!

Časopis Tunel vydává společně Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES (http://www.sta-ita-aites.sk/). Časopis vychází jako recenzovaný čtvrtletník nákladem 1100 výtisků v česko/slovensko-anglické mutaci s minimálním rozsahem 64 stran. Dlouhodobě je však rozsah 80 a více stran.

Plné znění jednotlivých čísel si můžete prohlédnout na webu  http://www.ita-aites.czhttps://www.ita-aites.cz/cz/casopis/casopis-pdf/ I to je pozitivní, neboť účinek inzerátu není omezen jen na zmíněných 1100 výtisků, ale je kdykoli přístupný návštěvníkům webu v české i anglické jazykové verzi.

Časopis je zasílán všem členům CzTa které najdete na http://www.ita-aites.cz/cz/informace/clenske-organizace/ a všem členům STA, které najdete na http://www.sta-ita-aites.sk/index.php?page=members. V případě inzerce se jedná o cílenou reklamu, která se dostane do okruhu čtenářů přímo z oboru. Časopis se rozesílá i na sekretariáty členských organizací ITA-AITES.

Podmínky inzerce s ceníkem najdete na http://www.ita-aites.cz/cz/casopis/inzerce/

Pokud bychom mohli od Vaší firmy očekávat odborný článek o využití Vámi dodávaných materiálů nebo výrobků v tunelech nebo v podzemních stavbách, naleznete pokyny autorům na http://www.ita-aites.cz/cz/casopis/pokyny-autorum/. Musí se ovšem jednat o odborný článek a ne o skrytou reklamu. Při opakované inzerci jsou poskytovány slevy.

V případě, že bude z Vaší strany nutné inzerci projednat v mateřské zahraniční firmě, můžete použít anglickou verzi našeho webu, kde naleznete potřebné informace.

Závazné pokyny inzerentům
pro zpracování a předávání inzerátů do časopisu TUNEL (říjen 2021)

(ke stažení zde)

Zadavatel inzerce je plně odpovědný za původnost obsahu inzerátu a za jeho věcnou, jazykovou a formální správnost. Ručí za to, že inzerát ani žádná jeho část není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů. Zařadí-li zadavatel do inzerátu jakýkoli převzatý podklad (např. fotografie, tabulky apod.), k níž má autorská práva třetí strana, je výhradně záležitostí zadavatele opatřit si potřebný souhlas.

Inzeráty jsou umístěny uvnitř časopisu v pozicích mezi koncem publikovaných článků a začátkem rubrik, dále na 2., 3. a 4. stranu obálky. Zpracovaný inzerát v tiskové kvalitě je nutné předat do sekretariátu CzTA.

  • Inzerát bude zaslán v digitální formě ve formátu PDF.
  • Při zasílání elektronickou poštou by velikost souboru neměla překročit 10 MB. Pro větší soubor lze použít alternativní přenos dat, např. Uschovna cz.
  • Provedení na „spad“ velikost A4 (210x297 mm) nebo půl A4 (210x146 mm) + 3 mm na spad na každou stranu.
  • Inzerce uvnitř časopisu může být zpracována i na „zrcadlo“ s rozměry:

       celá stránka – 186x263 mm; půl stránky – 186x128 mm bez „spadávky“.

 

Poznámky: „spad“ – přesah přes čistou stránku 210x297 nutný pro tisk, kdy se tiskne i se spadem a po sesazení celého časopis se ořízne. Pokud by tam spad nebyl, mohla by někde svítit bílá barva nepotištěného pozadí – viz obrázek níže. „Zrcadlo“ je opakem spadu, zde je podklad dodáván na čistý rozměr zde uvedený – viz obrázek níže.

 

 

Adresa pro předání inzerce:

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň,
e-mail: pruskova@ita-aites.cz; tel. +420 702 062 610

 

Časopis Tunel – ceník inzerce

Inzeráty:
 
 
 
Pro tuzemské organizace     
(včetně Slovenské republiky)
Na obálce:
Celostránkový barevný 2. a 4. strana
    28 000
Půlstránkový barevný 2. a 3. strana
12 000
Celostránkový barevný 3. strana
22 000
Uvnitř časopisu:
Celostránkový barevný
16 000
Půlstránkový barevný
9 000
Inzerce formou PR článku (1A4)      
15 000
Pozn.: sleva při inzerci v celém ročníku 
10 %
Vkládaná inzerce:      
 
Vložení inzertního letáčku do 1100 výtisků  časopisu Tunel
18 000

 

Ceník inzerce pro zahraničí (mimo Slovenskou republiku) - viz anglická verze webových stránek

Redakce si vyhrazuje právo regulace inzerce s ohledem na druh, velikost, počet zájemců a jejich požadavků. Inzerát musí být zaslán ve formě a způsobem, který odpovídá Pokynům pro autory (viz samostatná strana).

 

Objednávku inzerce zasílejte na adresu sekretariátu CzTA:

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
Tel.: + 420 702 062 610
e-mail: pruskova@ita-aites.cz