Členské organizace

3G Consulting Engineers s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Homepage: www.3-g.cz
E-mail:info@3-g.cz
 
AFRY CZ, s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4-Michle
Homepage: www.afrycz.cz
E-mail: afrycz@afry.com
    
AMBERG Engineering Brno, a. s.
Ptašínského 10
602 00 Brno

Angermeier Engineers, s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10

AQUATIS a.s.
Botanická 56
656 32 Brno
Homepage: www.aquatis.cz
E-mail: aquatis@aquatis.cz

AZ CONSULT, s. r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
Homepage: www.azconsult.cz
E-mail: azconsult@azconsult.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

Thákurova 7
166 29 Praha 6

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní

Konviktská 20
110 00 Praha 1

EKOSTAV s. r. o.
Brigádníků 3353/351b
110 00 Praha 10
E-mail: ekostav@essro.cz

ELTODO, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Homepage: www.eltodo.cz
E-mail: eltodo@eltodo.cz
GeoTec-GS, a. s.Chmelová 2920/6 106 00 Praha 10
Homepage: www.geotec-gs.cz
E-mail: praha@geotec-gs.cz
GEOtest, a. s.
Šmahova 112/1244
627 00 Brno

HOCHTIEF CZ, a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Homepage: www.hochtief.cz

ILF Consulting Engineers, s. r. o.
Jirsíkova 5
186 00 Praha 8
E-mail: roman.sabata@prague.ilf.com 

INSET s. r. o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
Homepage: www.inset.com
E-mail: inset@inset.com

INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB, a.s.
Branická 514/140
147 00 Praha 4

KELLER speciální zakládání, s. r. o.
Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4

MBS CZ-SK s.r.o.
F. V. Veselského 2760/7
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Homepage: www.master-builders-solutions.com/cs-cz
E-mail: lubos.matzner@masterbuilders.com

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

Metrostav a. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 1199/10
716 03 Ostrava-Radvanice
Homepage: www.minova.cz

MOTT MACDONALD Praha s. r. o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Homepage: www.mottmac.cz
E-mail: mottmac@mottmac.cz
 
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno
Homepage: www.ohlzs.cz
E-mail: tjust@ohlzs.cz
POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky u Prahy
Homepage: www.pohl.cz
E-mail: pohl@pohl.cz

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
Homepage: www.porr.cz
E-mail: porras@porr.cz

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

PROMAT, s. r. o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6

PUDIS a. s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
Homepage: www.pudis.cz
E-mail: info@pudis.cz
 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, a. s.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
Homepage: www.rsd.cz
E-mail: posta@rsd.cz

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Homepage: www.sagasta.cz
E-mail: info@sagasta.cz

SATRA spol. s r. o.
Pod Pekárnami 878/2
190 00 Praha 9 - Vysočany
Homepage: www.satra.cz
E-mail: satra@satra.cz

SG Geotechnika a.s.
Geologická 4/988
152 00 Praha 5
Homepage: www.geotechnika.cz
E-mail: info@geotechnika.cz

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ s. o.
Dlážděná 16
110 00 Praha 1
    
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Homepage: www.strabag.cz
E-mail: info.cz@strabag.com

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Správa železnic, s. o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Homepage: www.szdc.cz
E-mail: vrbata@spravazeleznic.cz

UNIVERZITA PARDUBICE
dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice
ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD
Př.fak. Masarykovy univ.
Kotlářská 267/2
611 37 Brno
E-mail: sci@muni.cz
ÚSTAV GEONIKY AV ČR,v.v.i.
Studentská ul. 1768
708 00 Ostrava - Poruba
Homepage: www.ugn.cas.cz
E-mail: geonics@ugn.cas.cz

VIS, a. s.
K Hájům 946/10
155 00 Praha 5
Homepage: www.vis.cz
E-mail: vis@vis.cz

FAKULTA STAVEBNÍ VUT v Brně
Veveří 95
602 00 Brno

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
L. Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba
Homepage: www.fast.vsb.cz

ZAKLÁDÁNÍ GROUP, a. s.
Thámova 181/20
186 00 Praha 8
Homepage: www.zakladanigroup.cz
E-mail: group@zakladanigroup.cz