Předsednictvo

Předseda
Ing. Ivan HRDINA, Metrostav a.s.

Členové
doc. Ing. Alexandr BUTOVIČ, Ph.D., SATRA spol. s r.o.
prof. Ing. Matouš HILAR, M.Sc., Ph.D., 3G Consulting Engineers s.r.o.
doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, VŠB-TU Ostrava (místopředsedkyně CzTA)
Ing. Libor MAŘÍK, SAGASTA s.r.o.
doc. Dr. Ing. Jan PRUŠKA, FSv ČVUT v Praze
Ing. Václav SOUKUP, Metrostav a.s

Generální sekretář
Ing. Markéta PRUŠKOVÁ, Ph.D. 

Čestný člen předsednictva
prof. Ing. Jiří BARTÁK, DrSc., FSv ČVUT v Praze

Zabezpečená sekce