Předplatné

Objednávka časopisu

Tunel
(vydává Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. společně se Slovenskou tunelárskou asociácií ITA-AITES)
 
Objednávám předplatné … výtisků časopisu Tunel na rok ............ a žádám jeho zasílání na následující adresu:
Jméno a příjmení / Název organizace         …………………………………………
Kontaktní jméno (pouze u organizace)        …………………………………………
Adresa:          ulice, číslo                              ……………………………………              
                       
                      PSČ, Místo                             ……………………………………
                       
                      Stát                                         .…………………………………
Telefon:                        ……………………………………………..……..
e-mail:                          …………………………………………….……..
Zavazuji se uhradit roční předplatné 4 x 200 Kč, tj. 800 Kč + DPH a to na základě faktury, která mi bude zaslána.
                                                                                        ……..………………………………….
                                                                                                                 Podpis
 
Poznámka: Časopis Tunel vychází 4 x ročně v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 
Objednávku zašlete nejlépe elektronicky na:
nebo poštou na adresu:
Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
Tel./fax: + 420 702 062 610
Objednávka ke stažení: