Aktuální informace

Publikace Vliv dodatečného zesílení ostění podzemních děl
21.02.2017
Autoři Ing. Vlastimil Horák, Ing. Jaroslav Lacina,
 
 
Publikace Sanace tunelů
04.01.2017
Publikace Sanace tunelů, metodická příručka pro přípravu sanací tunelů. Autoři Ing. Vlastimil Horák, Ing. Jiří Matějíček, Ing. Jaroslav Lacina, AMBERG Engineering Brno, a.s.
 
 
Publikace Zpětná analýza mělce založených tunelových konstrukcí
08.10.2014
Autoři Ing. Aleš Zapletal, DrSc. a Ing. Tomáš Louženský
 
 

Aktuality z podzemních staveb v České a Slovenské republice
(více)

Co je CzTA

14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019

www.ps2019.cz