CzTA
CzTA
Česká tunelářská asociace (dále jen CzTA) je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA/AITES se sídlem v Lausanne, Švýcarsko. Sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství v České republice.
CzTA
CzTA
Česká tunelářská asociace (dále jen CzTA) je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA/AITES se sídlem v Lausanne, Švýcarsko. Sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství v České republice.

O nás

CzTA vznikla po rozpadu federace z Československého tunelářského komitétu založeného v roce 1982 z iniciativy podniků zúčastněných na výstavbě metra v Praze. CzTA sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství a ve vědních oborech s ním souvisejících. V současné době je registrováno 43 kolektivních a 50 individuálních členů. Je otevřenou organizací, jejímiž členy se mohou stát všichni, kteří se angažují v činnostech souvisejících s podzemním stavitelstvím.