Čestní členové

prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. †
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Ing. Jindřich Hess
Ing. Karel Matzner †
Ing. Pavel Mařík †