2015

Tunelářské odpoledne 1/2015
Slovenské tunely ve výstavbě
25. března 2015

Programzde
Přednesené prezentace:
Břichnáč - Zkušenosti s ražbou tunelu Poľana (8 MB)
Mařík - Tunel Povážský Chlmec (11 MB)
Just - Tunel Čebrať
Veselý - Geotechnický monitoring tunelů SK
Hruška - Zkušenosti s realizací staveb v režimu "Yellow FIDIC" (0,1 MB)

Tunelářské odpoledne 2/2015
Historická podzemní díla II.
23. září 2015

Programzde

Tunelářské odpoledne 3/2015 
Tunel Ejpovice
4. listopadu 2015

Programzde
Přednesené prezentace:
Gramblička - Historie přípravy, varianty výstavby ejpovických tunelů (3,3 MB)
Velebil - Realizační dokumentace pro JTT (3,6 MB)
Majer - Příprava a realizace tunelů Ejpovice (9,6 MB)
Srb - Činnost poradce investora (0,7 MB)
Butovič - Ražba EPBM z pohledu TDI (2,1MB)
Staš - Návrh a zkoušení segmentů z drátkobetonu (6,5 MB)
Ivor - Dosavadní zkušenosti z realizace (8,7 MB)
Ebermann - Systém a výsledky GTM (4,1 MB)