2022

Tunelářské odpoledne 1/2022
Hloubené tunely (Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.)
13. dubna 2022

Program: zde
Přednesené prezentace:

Uhrin - Zárodek silničního tunelu v Plzni
Urbánek, Krása - Vývoj technického řešení tunelu Pohůrka
Šach - Realizace hloubených tunelů na zahraničních projektech
Mařík - Projekt a výstavba tunelu Zvěrotice
Butovič - Ochrana hloubených tunelů metra v Troji

 

Tunelářské odpoledne 2/2022
Trasa D pražského metra (prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.)
1. června 2022

Program: zde
Přednesené prezentace:

Krása, Hrnčíř - Dosavadní vývoj, aktuální stav, etapizace
Martínek - Základní přehled a rozsah podzemních děl v projektu
Sýs - Stručné seznámení s architektonickým a výtvarným řešením stanic
Žižka, Kochánek, Dávid - Návrh traťových tunelů ražených štítem
Urbánek - Návrh ražených stanic
Ivor - Realizace průzkumných děl na úseku PAD4
Kozubík - Realizace průzkumných děl na úseku VO-OL
Gaja - Realizace průzkumných děl na úseku OL1
Chmelař - Geologický průzkum na úsecích PAD1 a PAD4
Tlamsa - Geologický průzkum na úsecích VO-OL a OL1
Zemánek, Anderle, Vinter - Komplexní GTM ražeb průzkumných děl

 

Tunelářské odpoledne 3/2022
Rekonstrukce železničních tunelů (prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., Ing. Libor Mařík)
14. září 2022

Program: zde
Přednesené prezentace:

Ponczová - Rekonstrukce žel. tunelů v ČR - základní informace provozovatele
Žíttová - Rekonstrukce Podhradského tunelu
Kácal - Rekonstrukce tunelů v úseku Adamov - Blansko, pohled investora
Umlauf, Kliš - Rekonstrukce tunelů v úseku Adamov - Blansko, pohled projektanta
Just - Rekonstrukce tunelů v úseku Adamov - Blansko, pohled zhotovitele
Nosek - Rekonstrukce tunelů v úseku Adamov - Blansko, pohled technického dozoru
Svoboda - Připravovaná rekonstrukce tunelů na trati Tanvald - Kořenov
Svoboda, Mařík - Připravovaná rekonstrukce Dolnolučanského tunelu

 

Tunelářské odpoledne 4/2022
Historické podzemí
2. listopadu 2022

Program: zde