2008

Tunelářské odpoledne 2/2008
Zkušenosti z provozu dálničních tunelů
Výstavba tunelů 513 Komořany a 514 Slivenec na silničním okruhu kolem Prahy
Program - zde
Přednesené prezentace:
Bernard-Bohatka-Geot.monitoring (3MB)
Blazek-Sek.osteni_514 (1MB)
Hasik-Nektere_asp.proj (6MB)
Jilemnicky- Zkus.z_provozu (2MB)
Kolda-Spel (1MB)
Marik-Prajzler-Technicke_reseni_513 (9MB)
Srb-Hilar-Svoboda-st._513_a_514 (2MB)
Stefan-Blazek-Tunel_514 (6MB)

 

Tunelářské odpoledne 1/2008
Tunel Březno
Program - zde
Informace o průběhu semináře:
V úterý 15.4.2008 se uskutečnilo v Masarykově koleji ČVUT v Praze Tunelářské odpoledne, které bylo zaměřeno na železniční tunel Březno. Jednalo se o první ze seminářů, které budou pravidelně organizovány ČTuK. Cílem seminářů je vytvoření prostoru pro výměnu informací a zkušeností z oblasti podzemních staveb. Měla by to být méně formálního setkávání odborníků, které tato oblast jakýmkoliv způsobem zajímá.
Prvního Tunelářského odpoledne se zúčastnilo přes 70 zájemců. Setkání uvedl hlavní organizátor Ing. Otakar Hasík (Metroprojekt Praha a. s.), po něm přítomné přivítal předseda ČTuK Ing. Ivan Hrdina. Průběh jednání následně moderoval prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. Celkem bylo předneseno 7 prezentací, ve kterých byla uvedena řada zajímavých informací o přípravě a průběhu výstavby tunelu Březno.

Po prezentacích následovala diskuse, která byla velmi živá, což bylo způsobeno zejména výběrem témat prezentací a obtížným průběhem výstavby. Za velmi přínosnou lze považovat přítomnost zástupců investora stavby, včetně ředitele SŽDC Plzeň Ing. Václava Šťastného, kteří se do diskuse aktivně zapojili a kladně hodnotili snahu tunelářské komunity o tomto projektu diskutovat a z projektu se poučit pro realizaci dalších tunelových projektů na železnici. Diskuse se protáhla skoro do 19:00 hod., kdy byl seminář ukončen.