2013

Tunelářské odpoledne 1/2013
Pražské metro V.A
Program - zde
Přednesené prezentace:

Urbánková - projektová příprava stanice Veleslavín (11 MB)
Ebermann-Geotechnický monitoring (6 MB)
Panuška - Realizace ražené části (6 MB)
Clement - Současné_možnosti stříkaných hydroizolací (3 MB)
Zámečník - Dosavadni aplikace stříkaných hydroiziolací (8 MB)
Hasík - Detaily využití stříkaných hydroizolací (6 MB)
Vydrová - Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace (3MB)


Tunelářské odpoledne 2/2013
Sanace tunelu Jablunkov
Program - zde
Přednesené prezentace:
Aldorf - Příčiny havárií Jablunkovského tunelu (3MB)
Jandejsek - Geotechnický monitoring Jablunkovského tunelu (9MB)
Pechman - Projekt sanace Jablunkovského tunelu (20MB)
Středula - Zkušenosti z realizace rekonstrukce Jablunkovského tunelu (7MB)

Tunelářské odpoledne 3/2013
Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor
Program - zde
Přednesené prezentace:
Srb - Úvod do tématu (0,2MB)
Harer - Příprava a realizace tunelu Koralm (3MB)
Steindorfer - Stavební dozor na části KAT 2 tunelu Koralm (2MB)
Srb - Crossrail (0,5MB)
Gobiet - Bázový tunel Semmering
Majer - Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohled investora (7MB)
Majerčík - Činnosti investora při přípravě a realizaci tunelů v SR (0,5MB)
Šabata - Kontrola projektování ražeb tunelů Metra V.A (4MB)