2023

Tunelářské odpoledne 1/2023
Projektová příprava dlouhých železničních tunelů (prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.)
13. září 2023

Program: zde
Přednesené prezentace:

Hilar - Přehled nejdelších světových železničních tunelů (2,0 MB)
Svoboda - Zkušenosti z výstavby rakouských tunelů Koralm a Semmering
Provazník - Příprava Krušnohorského tunelu z pohledu investora (2,5 MB)
Šabata - Projektová příprava Krušnohorského tunelu (8,5 MB)
Zmítko - Geologické poměry a průzkum Krušnohorského tunelu (4,1 MB)
Domanická - Příprava Berounského tunelu z pohledu investora
Uhrin - Technické řešení Berounského tunelu (9,8 MB)
Žižka - Mechanizované ražby a krasová rizika Berounského tunelu (3,2 MB)
Rožek - Riziková analýza a bezpečnost provozu Berounského tunelu (1,9 MB)
Frankovský - Riziková analýza a bezpečnost provozu Berounského tunelu (2,1 MB)

Tunelářské odpoledne 2/2023
Metro D + exkurze (prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.)
1. listopadu 2023

Program: zde
Přednesené prezentace:

Martínek - Projektová příprava (1,4 MB)
Břichňáč - Realizace tunelů u stanice Pankrác ze ZS PAD1 (10,7 MB)
Ivor - Realizace stanice Pankrác ze ZS PAD4 a VO-OL (1,5 MB)
Kozubík - Realizace traťových tunelů a stanice Olbrachtova ze ZS VO-OL (7,0 MB)
Dohnálek - Realizace stanice Olbrachtova ze ZS OL2 (1,9 MB)
Anderle - Komplexní geotechnický monitoring během výstavby (2,0 MB)