2014

Tunelářské odpoledne 1/2014
Možnosti a úspěšnost numerického modelování podzemních staveb

Program - zde
Přednesené prezentace:
Pruška - Principy a možnosti matematického modelování (2MB)
Hrubešová - Porovnání výsledků numerického modelování s klasickými teoriemi (1MB)
Červenka - Aktuální trendy v oblasti modelování (1MB)
Butovič - Porovnání výsledků mat. modelování se skutečností (5MB)
Hořejší - Matematické modelování a skutečné chování tunelů (4MB)
Pechman - Realita versus matematické modelování (6MB)
Urbánková - Výsledky výpočtů a skutečnost (8MB)

Tunelářské odpoledne 2/2014 
Zkušenosti českých tunelářů a geotechniků z působení v zahraničí

Program - zde
Přednesené prezentace:
Supervize vysokorychlostní železnice v Říši středu: 
       - Bernard (5 MB)
       - Kostohryz (6 MB) 
Richter- Island - země ohně, ledu a také tunelů (3 MB)
Caravanas - Tunelářský koktejl - Pákistán, Nepál, Island (10 MB)
Tunelářské zkušenosti z Asie:
       - Srb (5 MB)
       - Svoboda (9 MB)
       - Nosek (8 MB)
Veselý - Metro Santiago de Chile (3 MB)
Makásek, Korejčík, Uhrin - Postřehy ze zahraničních projektů (MB)
       - Korejčík (6 MB)

Tunelářské odpoledne 3/2014 
Realizace Sudoměřického tunelu v rámci stavby "Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora"

Program - zde
Přednesené prezentace:
Just - Sudoměřický tunel, realizace (10MB)
Mařík, Nováková - Projekt Sudoměřického tunelu (4MB)
Kossler - Geotechnické podmínky při výstavbě (7MB)
Gramblička - Tunely na IV. koridoru (2MB)

Tunelářské odpoledne 4/2014 
Historická podzemní díla na území ČR

Program - zde
Přednesené prezentace:
Cílek - Geologické zajímavosti ČR (autor nesvolil k publikaci)
Kořínek - Historie hornictví v ČR (1,5 MB)
Barták - Podzemí pevnostních staveb v ČR (4 MB)
Růžička - Z historie projektování a realizace pražského metra (autor nesvolil k publikaci)
Lahoda - Nedokončená a opuštěná podzemní díla (dtto)
Lahoda - Tajné podzemní továrny (dtto), více na http://www.podzemi-cma.cz/