Profily partnerů

Platinoví partneři

Metrostav a.s. patří k největším stavebním firmám na českém a slovenském stavebním trhu.
Původně specializovaný podnik, který letos vstoupil do páté desítky let své existence, se postupně přeměnil ve stavební společnost univerzálního zaměření. Působí ve všech segmentech stavebnictví a s výsledky jeho práce se můžeme setkat průmyslové, bytové a občanské výstavbě, dopravním stavitelství i v oblasti rekonstrukcí památkových objektů.
Soustavně se však Metrostav věnuje i svému původnímu zaměření – podzemnímu stavitelství, a stále je jednou z mála firem, které jsou schopny stavět tunely, metro, kolektory, štoly i další specifické projekty klasickým hornickým způsobem. Na ražbě tunelů trasy metra V.A nasadil i nejmodernější techniku TBM.
Více na www.metrostav.cz

 
 

Společnost Sika je vedoucím světovým dodavatelem produktů a řešení v oblasti stavební a průmyslové chemie.
Zabýváme se hlavními tématy jako jsou hydroizolace, těsnění, lepení, zesilování a ochrana stavebních konstrukcí, přísady a příměsi do betonu, podlahové systémy, ochranné nátěry na ocel a v neposlední řadě izolace střech. Základem úspěchu je dlouholetý vývoj výrobků a systémových řešení v reálných podmínkách staveb i průmyslu.
Sika - švýcarská společnost se stoletou tradicí!
Více na www.sika.cz

 
 

Subterra a.s. je stavební společnost s multioborovým výrobním programem zahrnujícím pozemní, podzemní i dopravní stavitelství. Dalšími obory činnosti jsou stavby vodohospodářské a sanace starých ekologických zátěží. Společnost rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb.
Subterra a.s. působí na celém území České republiky a má zkušenosti i s prací v zahraničí. Historie společnosti se datuje již od roku 1964, kdy zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního stavitelství.
Subterra a.s. má zavedeny a certifikovány systémy řízení QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000. Potvrzuje to péči, jaká je věnována kvalitě produkce, bezpečnosti a hygieně práce, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti.
Více na www.subterra.cz.

 
 

Zlatí partneři

ARCADIS Geotechnika a.s. je s již více než 85letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Jedinečnost, úspěšnost a síla společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů.
Společnost se zaměřuje na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a také v oblasti v životního prostředí.
Více na www.arcadisgt.cz

 
 

Společnost Atlas Copco je vedoucím světovým dodavatelem technologických zařízení pro průmysl a stavebnictví.
Nabídka výrobků a služeb zahrnuje kompresory, generátory, bourací kladiva, demoliční zařízení, vrtací zařízení, důlní stroje, kotvící prvky, pneumatické nářadí, elektrické nářadí, brusky, vrtačky, montážní systémy, příslušné servisní služby a služby půjčovny. Díky úzké spolupráci se zákazníky a abchodními partnery a více než 135 letům zkušeností jsou výrobky společnosti Atlas Copco stále dokonalejší.
Více na www.atlascopco.com

 
 

Herrenknecht is a technology and market leader in the area of mechanized tunnelling systems. As the only company worldwide, Herrenknecht delivers cutting-edge tunnel boring machines for all ground conditions and in all diameters – ranging from 0.10 to 19 meters. The Herrenknecht product range includes tailor-made machines for transport tunnels (Traffic Tunnelling) and supply and disposal tunnels (Utility Tunnelling).
More at http://www.herrenknecht.com/

 
 

Minova International patří mezi přední světové výrobce a dodavatele materiálů a technologií pro podzemní výstavbu jak v oblasti kotevní techniky tak v oblasti injekčních materiálů. Ucelené portfolio technologií a produktů bylo prověřeno řadou úspěšných akcí nejen v zahraničí, ale také v České a Slovenské republice.

Minova Bohemia s.r.o. jako součást nadnárodní skupiny Minova International nabízí svým partnerům osvědčené technologie a technické poradenství pro řešení obtížných situací při výstavbě či rekonstrukcích podzemních staveb. 

   
 

Stříbrní partneři

Společnost 3G Consulting Engineers s.r.o. (dříve D2 Consult Prague s.r.o.) se specializuje na konzultační činnost v podzemním stavitelství a geotechnice, firma nabízí projektování, technickou pomoc, stavební dozor, výzkum a vzdělávání, firma působí v ČR i v zahraničí. Více lze nalézt na www.3-g.cz.
 
AMBERG ENGINEERING jako největší součást skupiny firem AMBERG Group je globálně působící inženýrská, projektová a poradenská kancelář v oblasti podzemního stavitelství s pobočkami po celém světě. Více na www.amberg.ch, www.amberg.cz, www.amberg.sk, www.amberg.es, www.amberg.com.sg.
 
AMTEKO international s.r.o. je zástupcem předního výrobce injekčních materiálů, společnosti WEBAC Chemie GmbH. V oblasti podzemních staveb dodáváme ucelený sortiment kvalitních injekčních látek WEBAC®, obturátorů a příslušenství pro chemické injektáže. Více na www.amteko.cz.
 
Firma Anton Vorek (zal. 1996) je předním výrobcem a dodavatelem pojistného injektážního systému (PIS) podzemních staveb vč. příslušenství a kompletního sortimentu injektážních výrobků a materiálů pro těsnící, zpevňovací a cementové injektáže staveb.
 
BASF je největší chemickou společností na světě. Má 111 000 zaměstnanců a 370 výrobních závodů po celém světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, plastů, výrobků pro ochranu rostlin, až po ropu a zemní plyn. Výrobky a řešení pro stavby tunelů a důlní průmysl nabízí pod značkou MEYCO®.
 
Doprastav je uznávanou stavební společností, která realizuje stavby na území celého Slovenska ale taky v zahraničí. Nabízí komplexní dodávky stavebních objektů a prací v segmentech inženýrského, pozemního, podzemního a vodohospodářského stavitelství. Více informací naleznete na www.doprastav.sk
 
Skupina společností ELTODO je moderní projekčně inženýrskou, výrobně montážní a dodavatelskou organizací. Disponuje odborným personálem se schopností komplexních dodávek a služeb v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení, telekomunikačních a informačních technologií.
 
FERALPI-PRAHA s.r.o. – člen skupiny Feralpi Group - je výrobce armovacích (KARI) rohoží včetně atypických rozměrů v jakosti B500A, B500B, B550A až do rozměru 3,2 x 10 m a průměru drátu 12 mm a betonářské oceli v tyčích a ve svitcích v jakosti B500A i B500B. Ohýbání a stříhání sítí. Více na www.feralpi.cz.
 
GEOtest poskytuje široké spektrum konzultačních, expertních i dodavatelských služeb v inženýrské geologii, geotechnice, v geotechnickém monitoringu, v ekologických oborech a v hydrogeologii. Nabízí rovněž služby akreditovaných hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin a polního geotechnického zkušebnictví. Více informací na www.geotest.cz.
 
IKP Consulting Engineers, s. r. o. je nezávislá inženýrská konzultační firma působící na trhu již 21 let. Zaměřujeme se na oblasti dopravních staveb, geodézie, technického dozorování, územního plánování staveb, vodního hospodářství a jiných staveb na ochranu životního prostředí.
 
Společnost INSET s.r.o. se profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb. Hlavní obory činnosti jsou: geotechnika a monitoring, geologický a geofyzikální průzkum, diagnostika stavebních konstrukcí, diagnostika zatížení životního prostředí, servis trhacích prací a geodetické práce. Společnost má akreditovanou Technickou zkušebnu INSET CZ a Inspekční orgán INSET. Více na www.inset.com
 
Lafarge Cement, a.s. je součástí nadnárodní skupiny Lafarge, předního světového výrobce stavebních materiálů. Na český trh vyrábí a dodává cementy, maltovinová pojiva a vápence pro odsíření. Část výroby cementu je určena na export do SRN. Více informací: www.lafarge.cz.
 
„Společnost LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. je oficiálním zástupcem firemní skupiny Liebherr v České republice v oblasti stavebních strojů a věžových jeřábů. Nabízí jejich prodej, pronájem a autorizovaný servis přímo od výrobce.“
 
Firma Mapei založená v roce 1937 v Miláně je předním světovým výrobcem chemických výrobků pro stavebnictví.
Skupinu Mapei tvoří 68 poboček s 59 výrobními závody působící na 5 kontinentech ve 27 zemích světa.
Mapei nabízí technický servis, který oceňují projektanti i profesionální realizační firmy.
 

Centrem činnosti akciová společnost METROPROJEKT Praha je zpracovávání projektové dokumentace pro systémy veřejné hromadné dopravy osob. Její 200 členný projektový tým pokrývá všechny profese nezbytné pro zpracování kompletní projektové dokumentace od prvotních studií až pro dokumentaci pro realizaci staveb včetně autorského dozoru projektanta na staveništích.

 

Mott MacDonald je přední nezávislá poradenská, projektová a inženýrská společnost se 140 pobočkami po celém světě. Česká divize tunelů a zakládání staveb nabízí široký rozsah služeb zahrnující všechny oblasti navrhování podzemních staveb. Více na www.mottmac.cz.

 
Společnost Promat je výrobně obchodní firma, která se zabývá vývojem a výrobou speciálních protipožárních stavebních materiálů. Hlavním produktem jsou stavební kalciumsilikátové desky PROMATECT® , které se dlouhodobě úspěšně uplatňují také v podzemním stavitelství.
 
PUDIS a.s. dlouhodobě dodává komplexní služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské infrastruktury vč. složitých konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. V oblasti podzemních staveb provádíme monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizace objektů aj. www.pudis.cz.
 
SMP CZ je stavební společnost organizovaná v divizích dopravních, podzemních, vodohospodářských a průmyslových staveb a specializací. Společně se třemi dceřinými společnostmi FREYSSINET CS, STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a ARKO TECHNOLOGY tvoří skupinu SMP.
 
SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, jenž nabízí velmi široké portfolio komplexních, profesionálních služeb v oblasti dopravní infrastruktury, pozemních staveb a obsluhy území veřejnou dopravou. Více informací naleznete na www.sudop.cz
 
TIWO patří k více jak 80 společnostem v Schmid Industrie Holding - SIH. Je na přední pozici v oblasti výroby a dodávek stavebních materiálů, hmot používaných v geotechnice a speciálním podzemním stavitelství, s důrazem na nezatěžování životního prostředí.
www.sudop.cz
 
Zakládání staveb, a. s., je společností s dlouholetou tradicí a zkušeností v oboru speciálního zakládání. Realizuje stavby i v nejobtížnějších geotechnických podmínkách, a to v široké škále staveb dopravních, vodohospodářských, podzemních, administrativních a ekologických.
 

Partner společenského večera

Společnost SWISSGREEN, a.s. má dlouholeté zkušenosti s nasazením, uplatněním a provozem strojů a zařízení pro stavebnictví, speciálně pro stavby tunelů. Svým zákazníkům nabízíme dodávky strojů a zařízení včetně záručního či pozáručního servisu jak v České republice, tak i v zahraničí. Více informací na www.swissgreen.cz/.
 

Mediální partneři

Tunnels & Tunnelling International (T&TI) je přední časopis v oblasti projektování a výstavby tunelů a podzemní infrastruktury. Od první publikace v roce 1969 T&TI i nadále drží nejlepší pověst z časopisů v oblasti tunelování ve více než 90 zemích po celém světě. Čtený akademiky, klienty a inženýry, prezentuje komplexní informace o novinkách, co je v plánovacím procesu, co je připraveno k podání nabídky, a co je ve výstavbě. T&TI je přítomen na staveništích po celém světě a je jedním z mála časopisů, které jsou archivovány pro budoucí použití téměř všemi jeho předplatiteli. Více lze nalézt na www.tunnelsonline.info/.
 
World Tunelling je nejznámější a nejrespektovanější časopis v podzemním stavebnictví s více než 21000 čtenáři po celém světě. Časopis staví na výjimečnosti a dlouholetých zkušenostech, od roku 1988 slouží inženýrům, dodavatelům, poradcům, vládním agenturám a dalším profesionálům v podzemním stavebnictví. Každé vydání poskytuje podrobný popis všech technických a provozních aspektů TBM-ražených tunelů, vrtaných a odpalovaných tunelů, mikrotunelování a technologické inovace, které formují odvětví. Zaregistrujte se on-line a získejte bezplatnou kopii časopisu World Tunelling. Více lze nalézt na www.world-tunnelling.com/free-subscription.