Konference PS2013

12. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013

Česká tunelářská asociace ITA-AITES uspořádala ve dnech 22. až 24. dubna 2013 svou již 12. mezinárodní konferenci Podzemní stavby Praha 2013. Na její přípravě spolupracovala také Slovenská tunelářská asociace ITA-AITES. Konferenci podpořila mezinárodní tunelářská asociace ITA-AITES. Organizaci konference velmi dobře zajistila agentura Guarant International s. r. o. (obdobně jako v případě WTC 2007 a PS 2010).
Podle ohlasů od účastníků byla konference velmi zdařilá, což dokládá vysoký počet účastníků, vystavovatelů a partnerů konference.
Konference se stejně jako v roce 2010 konala v Clarion Congress Hotelu Prague v Praze-Vysočanech. Potvrdilo se, že tento hotel ze všech pražských hotelů nejlépe vyhovuje konání podobných akcí. Vedle odborného programu byly součástí konference technická výstava, posterová sekce a technické exkurze.
Přípravný výbor pracoval pod vedením Ing. Alexandra Butoviče, Ph.D., a vědeckou radu vedl doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
S potěšením lze konstatovat, že členství ve vědecké radě, případně v přípravném výboru přijali významní zahraniční odborníci (viz: Přípravný výbor a vědecká rada).

Základní data o konferenci

Přehled účastníků
Na konferenci se zaregistrovalo celkem 600 účastníků z 26 zemí světa, z toho bylo 9 doprovodných osob a 73 vystavovatelských registrací. Skutečně přítomných účastníků na konferenci bylo bez doprovodných osob a vystavovatelů 492.
Přehled účastníků podle jednotlivých zemí
Česká republika 355 
Slovensko 57
Německo 13
Rakousko 12
Polsko, Itálie, Rusko po 6
Velká Británie 5
Irán 4
Francie, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, USA po 3
Bělorusko, Portugalsko, Slovinsko po 2
Belgie, Bosna a Hercegovina, Čína, Dánsko, Irsko, Kanada, Lucembursko po 1
Pro porovnání – na konferenci PS 2010 bylo přihlášeno 480 osob z 22 zemí, fyzicky se jí zúčastnilo 460 osob.
Příspěvky
Pořadatelé obdrželi 143 příspěvků z 18 zemí světa (na PS 2010 bylo ve sborníku 167 příspěvků z 25 zemí).
K přednesu na konferenci vybrali pořadatelé 59 příspěvků. Dále bylo předneseno 9 vyzvaných přednášek a 4 klíčové přednášky.
Konferenční materiály
Každý účastník obdržel sborník příspěvků na CD a tištěný sborník abstraktů příspěvků (v češtině nebo slovenštině a v angličtině). Dále číslo 1/2013 časopisu Tunel, ve kterém byly vytištěny 4 úvodní přednášky (keynote lectures), číslo 2/2013 časopisu Geomechanics and Tunnelling a dubnové číslo časopisu Tunnels and Tunnelling (International Edition). Za tuto vstřícnost pořadatelé děkují vydavatelům těchto časopisů.
Pozn.: číslo 2/2013 časopisu Geomechanics and Tunnelling bylo věnováno podzemnímu stavitelství v České republice (Czech tunnel projects) a v Tunnels and Tunnelling byl otištěn první ze tří článků o historii pražského metra.

Program konference

Zahájení konference
Na úvod konference bylo promítnuto pásmo fotografií z podzemních staveb v České republice ukončené krátkým videem ze simultánní prorážky dvou zeminových štítů, kterou byla ukončena v listopadu 2012 ražba traťových tunelů na prodloužení trasy A pražského metra. Doprovodnou hudbou byla část hudební básně Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany.
Konferenci pak svými projevy zahájili:
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., předseda přípravného výboru konference,
Ing. Ivan Hrdina, předseda České tunelářské asociace a vice-prezident ITA-AITES,
Martin C. Knights, exprezident ITA-AITES.

Odborný program (viz samostatný odkaz)
Posterová sekce zahrnovala 36 posterů (pro porovnání - na PS 2010 bylo 16 posterů).
Technické exkurze
Ve středu 24. dubna 2013 proběhlo celkem 5 exkurzí:
Exkurze A – Tunelový komplex Blanka, přihlášeno 60 účastníků
Exkurze B – Metro V.A, přihlášeno 57 účastníků
Exkurze C – Kolektory v historickém centru Prahy, přihlášeno 46 účastníků
Exkurze D – Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, přihlášeno 20 účastníků
Exkurze E – Hlavní dopravní řídicí ústředna v Praze, přihlášeno 20 účastníků

Společenský program

V předvečer zahájení konference v neděli 21. dubna 2013 se uskutečnilo setkání členů předsednictva CzTA ITA-AITES a členů přípravného výboru konference s významnými zahraničními účastníky, představiteli státní správy a zástupci investorských, projekčních a dodavatelských organizací. Na Uvítací recepci do rezidence primátora hl. m. Prahy přijalo pozvání 93 osob (na PS 2010 to bylo 120 osob).
Společenský večer pro všechny registrované účastníky, doprovodné osoby a partnery se uskutečnil v historickém areálu Břevnovského kláštera v pondělí 22. dubna 2013. Recepce se zúčastnilo celkem 514 účastníků (PS 2010 bylo na recepci 520 účastníků).

Technická výstava

Celkem 35 firem prezentovalo svou společnost v rámci technické výstavy, která zabrala 437 m2plochy. Vystavovaly následující firmy: 3G Consulting Engineers, s.r.o., Amberg Engineering Brno, a.s., AMTEKO International s.r.o., Anton Vorek, ARCADIS Geotechnika a.s., Atlas Copco s.r.o., BASF Stavební hmoty ČR s.r.o., BEKAERT Hlohovec a.s., DESOI GmbH, Eltodo EG, a.s., FERALPI – PRAHA s.r.o., GEOtest, a.s., Herrenknecht AG, HOCHTIEF CZ a.s., IDEA RS s.r.o., IKP Consulting Engineers s.r.o., ILF Consulting Engineers s.r.o., INSET s.r.o., KRAMPEHAREX CZ s.r.o., LIEBHERR-Stavební stroje CZ s.r.o., MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., MAPEI, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha a.s., Metrostav a.s., Minova Bohemia s.r.o., Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Promat s.r.o., PUDIS a.s., SIKA CZ s.r.o., SMP CZ, a.s., Subterra a.s., SUDOP PRAHA a.s., SYLEX s.r.o., TIWO, s.r.o., Volvo Stavební stroje Czech s.r.o.

Česká tunelářská asociace děkuje všem, kdo se zasloužili o úspěch konference i všem, kteří se jí zúčastnili!

Nashledanou v Praze v roce 2016!

12. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013 - finální program