Odborný program

ČASOVÝ PRŮBĚH KONFERENCE

Pondělí 22. dubna 2013
09:00–09:15 Slavnostní zahájení
09:15–10:25 Keynote Lectures I a II
10:25–10:50 Přestávka
10:50–12:00 Keynote Lectures III a IV
12:00–13:30 Oběd
13:30–15:30 Souběžné jednání sekcí 1 a 3
15:30–16:00 Přestávka
16:00–18:00 Souběžné jednání sekcí 2 a 4
19:30–23:00 Společenský večer

Úterý 23. dubna 2013
08:30–10:10 Souběžné jednání sekcí 6 a 7
10:10–10:30 Kávová přestávka
10:30–12:10 Souběžné jednání sekcí 1 a 5
12:10–13:30 Oběd
13:30–15:30 Souběžné jednání sekcí 3 a 4
15:30–16:00 Kávová přestávka
16:00–18:00 Souběžné jednání sekcí 1 a 5

Středa 24. dubna 2013
dopoledne Odborné exkurze

ODBORNÝ PROGRAM

Pondělí 22. dubna 2013

SÁL ZENIT+NADIR

09:00-09:15 Slavnostní zahájení
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., předseda přípravného výboru konference
Ing. Ivan Hrdina, předseda České tunelářské asociace a více-prezident ITA-AITES
Martin C. Knights, bývalý prezident ITA-AITES

09:15–10:25 Keynote Lectures I a II

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič
09:15-09:50 Ermín Stehlík (Česká republika): Výstavba pražského metra - historie, současnost a budoucnost
09:50-10:25 Libor Mařík (Česká republika): Historie a současnost NRTM v České republice

10:50–12:00 Keynote Lectures III a IV

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič
10:50-11:25 Heinz Ehrbar (Švýcarsko): Pravidlo vyšších počtů v podzemním stavitelství – Zvládání rizik pro megaprojekty – Zkušenosti z Gotthardského bázového tunelu
11:25-12:00 Martin C. Knights (Velká Británie): Technologie a inovace v tunelování

13:30–15:30 Souběžné jednání sekcí 1 a 3 

SÁL ZENIT SEKCE 1 – Dopravní tunely ve městech – projektování a výstavba

Předsedající: Vojtech Gall, Miloslav Frankovský, Boris Šebesta
13:30–13:50 Vyzvaná přednáška
Dr. Vojtech Gall (USA): Alternativy pro městské mimoúrovňové stavby pomocí velmi mělkých konvenčních ražeb, nepřerušující jiné dopravní trasy
13:50–14:10 A. Butovič (Česká republika): Unikátní křížení třípruhových tunelů se vzduchotechnickým kanálem při realizaci tunelového komplexu Blanka
14:10–14:30 Vyzvaná přednáška
Dr. Davorin Kolic (Chorvatsko): Městské dopravní tunely v podzemním urbanismu
14:30–14:50 D. Cyroň (Česká republika): Zkušenosti s ražbou zeminovými štíty TBM-EPB na prodloužení trasy metra VA v Praze
14:50–15:10 J. Panuška (Česká republika): Postup výstavby trojlodní stanice metra Veleslavín – ražba a definitivní obezdívka
15:10–15:30 M. Frankovský (Slovenská republika): Tunel Prešov na úseku diaľnice D1 v Prešove

SÁL NADIR SEKCE 3 – Ostatní podzemní stavby – projektování a výstavba

Předsedající: Jakob Likar, Richard Šňupárek, Karel Vojtasík
13:30–13:50 M. Horáček (Česká republika): Možnosti využiti kaveren v energetice na území České republiky
13:50–14:10 R. Šňupárek (Česká republika): Současný stav a vývojové tendence v oblasti podzemních úložišť vyhořelého jaderného paliva
14:10–14:30 J. Likar (Chorvatsko): Vhodnost výběru poddajných prvků pro podzemní stavby v tlačivých horninách
14:30–14:50 V. Horák (Česká republika): Koncept podzemních garáží pod vrchem Petrov ve středu města Brna
14:50–15:10 J. Zlámal (Česká republika): Výpočet zajištění stropu výrubu podle teorie RMR, BLLL a RMi
15:10–15:30 M. Schagerer (Česká republika): Ražené kanalizace na stavbě č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba - část 2B hloubené tunely

16:00–18:00 Souběžné jednání sekcí 2 a 4 

SÁL ZENIT SEKCE 2 – Dopravní tunely mimo města – projektování a výstavba

Předsedající: Bai Yun, Libor Mařík, Miloslav Frankovský
16:00–16:20 Vyzvaná přednáška
prof. Bai Yun (Čína): Trans-národní železnice pod Himalájemi

16:20–16:40 G. Harer (Rakousko): Průzkum pro rakouský tunel Koralm, projekt a stavba velkého bázového tunelu
16:40–17:00 J. Němeček (Česká republika): Výstavba železničních tunelů na trati Votice – Benešov u Prahy
17:00–17:20 P. Balušík (Slovenská republika): Modernizácia železničnej trate Holm – Nykirke, časti UHN-03 Holm a UHN-06 Fibo
17:20–17:40 J. Kušnír (Slovenská republika): Tunel Turecký Vrch
17:40–18:00 J. Pechman (Česká republika): Jablunkovský železniční tunel - zmáhání závalu tunelu očima projektanta

SÁL NADIR SEKCE 4 – Geotechnický průzkum a monitoring podzemních staveb

Předsedající: Martin C. Knights, Heinz Ehrbar, Alexandr Rozsypal
16:00–16:20 J. Barták (Česká republika): Deformace povrchové zástavby při ražbě tunelů pražského metra zeminovým štítem
16:20–16:40 R. Katzenbach (Německo): Zvýšená ochrana staveb ze seznamu světového dědictví při ražbách uvnitř města
16:40–17:00 Vyzvaná přednáška
prof. Anthony O'Brien (Velká Británie): Určování vlastností hornin, současný vývoj a aplikace
17:00–17:20 K. Rössler (Česká republika): Opěrný tlak zeminového štítu na ražbách trasy metra V. A
17:20–17:40 P. Duník (Česká republika): Neobvyklé poklesy objektů v okolí hloubených tunelů v Praze 6
17:40–18:00 T. Ebermann (Česká republika): Stavba metra V. A - první masivní nasazení kontinuálního monitoringu v České republice

  

Úterý 23. dubna 2013

 08:30–10:30 Souběžné jednání sekcí 6 a 7 

SÁL ZENIT SEKCE 6 – Vybavení, bezpečnost provozu a údržba podzemních staveb

Předsedající: Bernhard Kohl, Viktória Chomová, Lukáš Rákosník
8:30–8:50 F. Rainer (Česká republika): Provozované silniční a dálniční tunely ve správě ŘSD ČR
8:50–9:10 S. Leppla (Německo): Nová koncepce inženýrských kontrol a dohledu nad tunely a podzemními stanicemi systémů městských podzemních drah během jejich provozu
9:10–9:30 Vyzvaná přednáška
Bernhard Kohl (Německo): Bezpečnost silničních tunelů – stav poznání
9:30–9:50 J. Štefan (Česká republika): Tunelový komplex Blanka - systém řízení tunelových staveb v návaznosti na povrchové komunikace
9:50–10:10 K. Kreislová (Česká republika): Degradace konstrukčních materiálů v silničních tunelech
10:10–10:30 P. Přibyl (Česká republika): Metoda hodnocení varovných systémů z hlediska samo-evakuace z tunelu

SÁL NADIR SEKCE 7 – Řízení rizik, smluvní vztahy a financování podzemních staveb

Předsedající: Søren Degn Eskesen,Martin Srb, Otakar Hasík
8:30–8:50 Vyzvaná přednáška
Søren Degn Eskesen (Dánsko):Řešení rizik výstavby – současný vývoj a příklady
8:50–9:10 M. Srb (Česká republika): Stanovení rizikových oblastí tunelového projektu na základě expertního posouzení
9:10–9:30 B. Dvořáček (Česká republika): Novelizace báňské legislativy, vyhlášky č. 55/1996 Sb., na základě zkušeností získaných při výkonu vrchního dozoru orgány státní báňské správy nad vykonáváním činnosti prováděné hornickým způsobem
9:30–9:50 J. Mersini (Slovenská republika): Aplikácia zmluvných podmienok FIDIC vo vypisovaní verejných súťaží na tunelové stavby
9:50–10:10 M. Frankovský (Slovenská republika): Formulovanie technických požiadaviek na tunely pri metóde Naprojektuj a postav
10:10–10:30 L. Knížek (Česká republika): Evropská dopravní politika a rozvoj železniční infrastruktury v ČR

10:50–12:30 Souběžné jednání sekcí 1 a 5 

SÁL ZENIT SEKCE 1 – Dopravní tunely ve městech – projektování a výstavba

Předsedající: Martin Bosshard, Jiří Smolík, Tomáš Parák
10:5011:10 D. Krása (Česká republika): Systémový přístup k návrhu nové trasy metra I. D v Praze
11:10–11:30 G. Blazek (Německo): Dvoukolejné tunely Metra V. A, ražby a definitivní ostění
11:30–11:50 Vyzvaná přednáška
Martin Bosshard (Švýcarsko): Železniční křížení města Curych: Ražby v náročném horninovém prostředí města – hlavní údaje
11:50–12:10 L. Vydrová (Česká republika): Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín
12.10–12:30 J. Čeněk (Česká republika): Výstavba metra v Chennai, Indie


SÁL NADIR SEKCE 5 – Numerické modelování, vývoj a výzkum podzemních staveb

Předsedající: Robert Galler, David Mašín, Jan Pruška
10:50–11:10 Vyzvaná přednáška
prof. Robert Galler (Rakousko): Numerické simulace v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství – příklady výzkumných a vývojových projektů
11:10–11:30 Z. Žižka (Česká republika), M. Thewes (Německo): Stabilita čelby u bentonitových štítů o průměru XL
11:30–11:50 J. Fillibeck (Německo): Předpovídání sedání vyvolaného ražbou v měkké hornině
11:50–12:10 T. Janda (Česká republika): Modelování bezprostřední odezvy nadzemní stavby na postupující ražbu tunelu
12:10–12:30 M. Hilar (Česká republika): Zatěžovací zkoušky a numerické modelování drátkobetonových segmentů

14:00–15:40 Souběžné jednání sekcí 3 a 4 

SÁL ZENIT SEKCE 3 – Ostatní podzemní stavby – projektování a výstavba

Předsedající: Wulf Schubert, Karel Vojtasík, RichardŠňupárek
14:00–14:20 Vyzvaná přednáška
Prof. Wulf Schubert (Rakousko): Požadavky na nedopravní podzemní stavby
14:20–14:40 A. Caravanas (Česká republika): Podzemní hydroelektrárna v severním Pákistánu – projekt Bunji, 7100 MW
14:40–15:00 N. Plasencia (Portugalsko): Dopady hlubinných ražeb na podzemní vodu – přestavba elektrárny Venda Nova
15:00–15:20 R. Kuk (Česká republika): Městský okruh - stavba č. 0065 - odlehčovací stoka CO3
15:20–15:40 P. Burian (Česká republika): Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek na trase metra A a B v Praze

SÁL NADIR SEKCE 4 – Geotechnický průzkum a monitoring podzemních staveb

Předsedající: Anthony O'Brien, Karel Rössler, Alexandr Rozsypal
14:00–14:20 J. Pacovský (Česká republika): Měření zatížení ostění odvodňovací štoly tunelu Strahov v Praze
14:20–14:40 J. Pavlík (Česká republika): Geotechnický průzkum pro tramvajový tunel VMO Žabovřeská v Brně
14:40–15:00 R. Chmelař (Česká republika): Průzkumná štola tunelu Radlice
15:00–15:20 M. Botella de Faragó (Španělsko): Ražba tunelů ve městech a výhody použití družicové měření Invar Sonoro pro zjišťování poklesů povrchu terénu
15:20–15:40 J. Tlamsa (Česká republika): Geologické průzkumné práce na nové trase metra V. A v Praze - posouzení očekávaných a skutečně zastižených geologických podmínek a jejich vlivu na projekt a realizaci stavby

16:00–18:00 Souběžné jednání sekcí 1 a 5

SÁL ZENIT SEKCE 1 – Dopravní tunely ve městech – projektování a výstavba

Předsedající: Patrick Rennkamp, Jiří Smolík, Boris Šebesta
16:0016:20 P.Rennkamp (Německo) Nejnovější technologie a trendy ve strojních ražbách
16:2016:40 J. Růžička (Česká republika): Metro V. A - zkušenosti z projektování ražených stanic
16:4017:00 A. Rasulov (Ázerbájdžán), T. Parák, P. Růžička (Česká republika): Metro v Baku – nová éra při výstavbě metra
17:0017:20 V. Veselý (Česká republika): Nové trasy metra L3 a L6 v Santiagu de Chile – basic a detail engineering nových 35 km v Santiagském podzemí
17:2017:40 I.Lejčar (Česká republika): Městské železniční tunely (Nové spojení 2) v Praze
17:4018:00 K.-H. Wennmohs (Německo): Zvyšování bezpečnosti a zkracování cyklu u konvenčních ražeb výkonnými svorníkovacími soupravami spolu s inovačními systémy svorníků

SÁL NADIR SEKCE 5 – Numerické modelování, vývoj a výzkum podzemních staveb

Předsedající: Simon Greensted, Eva Hrubešová, David Mašín
16:0016:20 G. Volkmann (Rakousko): AT – Casing System – více než systém mikropilotového deštníku
16:2016:40 S. Greensted (Velká Británie): Vysoce účinná nástřiková vodotěsná membrána: studie případu českého tunelu
16:4017:00 J. Augusta (Česká republika): Expanzivní rozpojování hornin
17:0017:20 A. Boscaro (Itálie): Úprava hornin pro mechanizované tunelování: korespondence mezi laboratorními testy a výsledky při ražbě s EPB
17:20–17:40 T. Svoboda (Česká republika): Pravděpodobnostní analýza tunelu metodou Latin Hypercube Sampling
17:40–18:00 M.Levorová (Česká republika): Vliv tepelného zatížení na stabilitu tunelového ostění


TECHNICKÁ VÝSTAVA
Výstava partnerů konference a firem z oboru bude instalována v sále vedle dvou hlavních přednáškových místností a ve foyer konferenčního patra.


Jednací jazyky konference:
angličtina, čeština / slovenština

Tlumočení:

Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny, angličtiny a němčiny.