Konference PS2010

Informace o konferenci

11. Mezinárodní konference PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010,
jejímž hlavním tématem byly dopravní a městské tunely, se konala v Praze, hlavním městě České republiky, ve dnech 14. až 16. června 2010. Jejím pořadatelem byla Česká tunelářská asociace ITA—AITES.
Nad konferencí převzali záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a Mezinárodní tunelářská asociace ITA-AITES.

Místem konání konference byl Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33 v Praze 9 – Vysočanech.
Jednání konference probíhalo v šesti sekcích:
1. Navrhování a realizace podzemních staveb – konvenční tunelování a hloubené tunely
2. Navrhování a realizace podzemních staveb – mechanizované tunelování
3. Geotechnický průzkum, monitoring a řízení rizik
4. Modelování podzemních staveb
5. Vybavení, bezpečnost a údržba podzemních staveb
6. Smluvní vztahy, financování a pojištění podzemních staveb

Součástí konference byly také bohatě obeslaná technická výstava, posterová sekce a čtyři odborné exkurze.

Finální program konference (ke stažení).
Základní údaje o konferenci jsou uvedeny v závěrečné zprávě
 (ke stažení).

Poděkování

ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES DĚKUJE VŠEM ÚČASTNÍKŮM, PŘEDEVŠÍM ZAHRANIČNÍM, DÁLE VŠEM PŘEDNÁŠEJÍCÍM, VYSTAVOVATELŮM, PARTNERŮM KONFERENCE, ČLENŮM VĚDECKÉ RADY A PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU.

Těšíme se nashledanou v Praze na 12. Mezinárodní konferenci PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013.

Ing. Ivan HRDINA
předseda CzTA ITA-AITES