Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně zve na 12. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2013“, která se uskuteční ve dnech 22. až 24. dubna 2013 v Praze, hlavním městě České republiky. Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Na její přípravě se podílí i Slovenská tunelářská asociace ITA-AITES a přední světoví odborníci jako členové vědecké rady. Cílem konference je, aby její program odrazil zkušenosti s přípravou a prováděním všech druhů podzemních staveb při použití jak konvenčních tak mechanizovaných způsobů ražby.

Navzdory zhoršeným celosvětovým ekonomickým podmínkám se v České republice provádí a připravují významné podzemní stavby, z nichž některé jsou svým rozsahem i způsobem provádění mimořádné. Dokončuje se v současnosti největší tunelářská stavba – tunelový komplex Blanka na pražském městském okruhu s délkou tunelové části 5,5 km. V plné výstavbě se nachází prodloužení trasy V.A pražského metra, kde jsou nasazeny dva zeminové štíty průměru 6 m, které v součtu vyrazí přes 8 km traťových tunelů.

Intenzivně se připravují stavby železničních tunelů na III. a IV. železničním koridoru, z nichž nejvýznamnější jsou tunely Chotýčany (dl. 4810 m) a Ejpovice (dl. 4150 m). Výstavba posledně jmenovaného tunelu by měla být zahájena ještě v roce 2012. Mimořádnými výhledovými stavbami jsou trasa D pražského metra, nový zásobník zemního plynu a hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Na lepší časy pro tuneláře se také blýská ve Slovenské republice, kde probíhají soutěže na tunely na dálnici D1 (Visňové – dl. 7,5 km; Šibenik – 0,6 km; Čebrať – 2 km).

Věříme, že tento ročník konference bude stejně úspěšný jako v roce 2010, přinese řadu zajímavých poznatků a umožní účastníkům získat nové kontakty. Česká republika a zejména její hlavní město Praha, se svým osobitým kouzlem a mnoha zajímavými památkami, jsou ideálním místem pro jednání konference i chvíle odpočinku.

Nashledanou v Praze v dubnu 2013!

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské asociace, 
vice-prezident ITA-AITES

Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného výboru konference

Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké rady konference