Pracovní skupiny CzTA

Zásady pro ustavení pracovní skupiny CzTA
 
Pracovní skupina pro stříkaný beton
Vedoucí skupiny: prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D; e-mail: hilar@3-g.cz
 
Pracovní skupina pro konvenční tunelování
Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Mosler, e-mail: jiri.mosler@metrostav.cz
 
Pracovní skupina pro navrhování a statiku podzemních staveb
Vedoucí skupiny: Ing. Vladislav John, email: vladislav.john@metrostav.cz
 
Pracovní skupina „Odborná výchova"
Vedoucí skupiny: doc. Dr. Ing. Jan Pruška, e-mail. pruska@fsv.cvut.cz
 
Pracovní skupina pro mechanizované tunelování
Vedoucí skupiny: Ing. Boris Šebesta, e-mail: boris.sebesta@metrostav.cz
Nová pracovní skupina vznikla v souvislosti s nasazením moderních tunelovacích strojů na stavbě prodloužení trasy VA pražského metra a také vzhledem k perspektivní možnosti nasazení strojů TBM nebo štítů na připravovaných stavbách v České republice.
 
Pracovní skupina pro legislativu a technickou pomoc