Pracovní skupiny CzTA

Zásady pro ustavení pracovní skupiny CzTA

Více

Pracovní skupina pro konvenční tunelování

Vedoucí skupiny: Ing. Karel RÖSSLER, e-mail: Karel.Roessler@metrostav.cz
Více

Pracovní skupina pro navrhování a statiku podzemních staveb

Vedoucí skupiny: Ing. Karel Rossler, Ph.D., email: Karel.Roessler@metrostav.cz
Více

Pracovní skupina „Odborná výchova"

Vedoucí skupiny: doc. Dr. Ing. Jan Pruška, e-mail: pruska@fsv.cvut.cz
Více

Pracovní skupina pro mechanizované tunelování

Vedoucí skupiny: Ing. Petr HYBSKÝ, e-mail: Petr.Hybsky@m-tbr.cz
Nová pracovní skupina vznikla v souvislosti s nasazením moderních tunelovacích strojů na stavbě prodloužení trasy VA pražského metra a také vzhledem k perspektivní možnosti nasazení strojů TBM nebo štítů na připravovaných stavbách v České republice.
Více

Pracovní skupina pro legislativu a technickou pomoc

Vedoucí skupiny: Ing. Libor Mařík, e-mail: Libor.Marik@sagasta.cz
Více

Pracovní skupina Mladí tuneláři

Pracovní skupina Mladí tuneláři si klade za cíl vytvořit platformu pro začínající tuneláře, ve které si budou mladí inženýři moci vyměňovat zkušenosti a rozvíjet své profesní kontakty, informovat mladé inženýry a odborníky o aktuálním dění v tunelářství a o existujících tunelářských organizacích a sdruženích, organizovat a účastnit se pravidelných společenských akcí, seminářů a návštěv staveb, zvyšovat atraktivitu podzemního stavitelství mezi studenty a mladými inženýry a zastupovat české tunelářství na mezinárodní úrovni v rámci ITAym
Více