Mladí tuneláři

Akce pořádané pracovní skupinou mladí tuneláři

CZTAYM 2021 – AKCE Č. 1: EXKURZE OBŘÍSTVÍ

Nedávno proběhla první akce CzTA_ym v roce 2021. Jednalo se o exkurzi na ražbu vodovodu řízeným mikrotunelovacím strojem MMS AVN v Obříství u Mělníka. Stavěný vodovod bude zásobovat 200 000 Středočechů. Prováděny jsou postupně dva souběžné protlaky, každý v délce kolem sta metrů. Většina trasy je vedena přibližně dva metry pod dnem Labe. Průměr výrubu je 1,35 metru. Do výrubu jsou postupně instalovány 5 m dlouhé ocelové trouby DN1200, až do dosažení cílové šachty. Chránička bude následně vystrojena vodovodním litinovým potrubím DN800.

Exkurze se účastnilo celkem 18 členů CzTA_ym, včetně stavbyvedoucího a operátora razicího stroje Jana Brabce z HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o. Právě Jan Brabec umožnil CzTA_ym exkurzi zorganizovat a prováděl skupinu celou stavbou. Před samotným vstupem na staveniště byla skupina teoreticky seznámena s principem protlačování (fungováním razicího stroje, instalací ostění i geologickými poměry stavby). Poté se skupina přesunula přímo na staveniště, kde členové mohli sestoupit přímo do startovací šachty, ze které ražba probíhá. Dále měli účastníci přístup do velína, kde mohli sledovat operátora, který v tu chvíli naváděl razící štít, upravoval průtoky výplachových čerpadel nebo rychlost tlačných pístů. Nakonec jim byla ukázána separační jednotka, ke které je dopravována vytěžená rubanina z čelby, aby mohla být separována od transportního média. Transportní médium je opětovně čerpáno zpět v hydraulicky uzavřeném systému. Celá akce byla úspěšně zakončena prohlídkou města Mělník a návštěvou místního mikropivovaru.

  

Veronika Pavelcová