Konference Podz. st. Praha

CzTA koná každé tři roky mezinárodní konferenci Podzemní stavby Praha.

Jednotlivé ročníky:

PS Praha 2023

PS Praha 2019

PS Praha 2016

PS Praha 2013

PS Praha 2010