Složení redakční rady

Předseda redakční rady:
Ing. Boris Šebesta

Místopředseda redakční rady:
Ing. Jan Frantl - Subterra a.s.

Členové redakční rady:
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - ČVUT Praha
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D. - GEOtest a. s.
prof. Ing. Matouš Hilar, M.SC., Ph.D. - 3G Consulting Engineers s.r.o.
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - VUT Brno, FAST, ústav geotechniky
Ing. Vlastimil Horák - Amberg Engineering Brno, a.s.
doc. Ing. Eva Hrubešová, Ph.D. - VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -TU Ostrava
Ing. Petr Hybský - Metrostav a.s.
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. - PUDIS a. s.
Ing. Otakar Krásný - GeoTec-GS, a.s.
Ing. Libor Mařík - SAGASTA s.r.o.
Ing. Miroslav Novák - METROPROJEKT Praha, a. s.
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT Praha
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Michal Šerák - IDS, a.s.
Ing. Pavel Šourek - SATRA, spol. s r.o.
Ing. Václav Veselý - Terresta a.s.
Ing. Jaromír Zlámal - POHL cz a. s. 

CzTA ITA-AITES:

 • Ing. Markéta Prušková, Ph.D.

STA ITA/AITES:

 • Ing. Miloslav Frankovský – STA ITA-AITES
 • Ing. Viktória Chomová – STA ITA-AITES
 • Ing. Ján Kušnír - STA ITA-AITES
 • Ing. Soňa Masarovičová – ŽU, Stav. fakulta

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ:

 • Prof. Georg Anagnostou – ETH Zürich, Switzerland
 • Dr. Nick Barton – NICK BARTON & ASSOCIATES, Norway
 • Prof. Adam Bezuijen – GHENT UNIVERSITY, Belgium
 • Prof. Tarcisio B. Celestino – UNIVERSITY OF SAO PAULO, Brazil
 • Dr. Vojtech Gall – GALL ZEIDLER CONSULTANTS, USA
 • Prof. Dimitrios Kolymbas – UNIVERSITY OF INNSBRUCK, Austria
 • Prof. In-Mo Lee – KOREA UNIVERSITY, South Korea
 • Prof. Daniele Peila – POLITECNICO DI TORINO, Torino, Italy
 • Prof. Wulf Schubert – GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Austria
 • Prof. Ove Stephansson – GFZ Potsdam, Germany
 • Prof. Walter Wittke – WBI GmbH, Germany

Statut redakční rady časopisu Tunel