Členské organizace

 

Čestní členové:

 
prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Ing. Jindřich Hess
Ing. Karel Matzner
Ing. Pavel Mařík
 

 

 

Držitelé medailí CzTA:

 

 

 

Ing. Jindřich Hess
Ing. Georgij Romancov, CSc.
Ing. Karel Matzner
Ing. Pavel Mařík
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Ing. Jozef Frankovský
prof. Ing. Zdenek Eisenstein
prof. Ing. Jozef Aldorf, DrSc.
Ing. Jiří Pokorný
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
prof. Alfred Haack
Ing. Miloslav Novotný
Ing. Jaroslav Grán
Ing. František Dvořák
 

 Ing. Petr Vozarik
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Ing. Jiří Smolík
Ing. Karel Závora
Ing. Ludvík Šajtar
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
RNDr. Otakar Tesař, DrSc.
Ing. Jiří Růžička
prof. Wulf Schubert
Ing. Michal Gramblička
Ing. Miroslav Kochánek
Ing. Miroslav Kolečkář
Ing. Jaromír Zlámal

 

Členské organizace:

 
3G Consulting Engineers s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Homepage: www.3-g.cz
E-mail: info@3-g.cz

AMBERG Engineering Brno, a. s.
Ptašínského 10
602 00 Brno

Angermeier Engineers, s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10

AQUATIS a.s.
Botanická 56
656 32 Brno
Homepage: www.aquatis.cz
E-mail: aquatis@aquatis.cz

AZ CONSULT, s. r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
Homepage: www.azconsult.cz
E-mail: azconsult@azconsult.cz

BASF Stavební hmoty ČR s. r. o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
Homepage: www.basf-sh.cz
E-mail
: michal.zamecnik@basf-sh.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6

EKOSTAV s. r. o.
Brigádníků 3353/351b
110 00 Praha 10
E-mail: ekostav@essro.cz

ELTODO EG, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
GeoTec-GS, a. s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10
Homepage: www.geotec-gs.cz
E-mail: praha@geotec-gs.cz

GEOtest, a. s.
Šmahova 112/1244
627 00 Brno

HOCHTIEF CZ, a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Homepage: www.hochtief.cz

ILF CONSULTING ENGINEERS, s. r. o.
Jirsíkova 5
186 00 Praha 8
E-mail: roman.sabata@prague.ilf.com  

INSET s. r. o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
Homepage: www.inset.com
E-mail: inset@inset.com

INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB, a.s.
Na Moráni 3
128 00 Praha 2

KELLER speciální zakládání, s. r. o.
Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2

METROSTAV a. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 1199/10
716 03 Ostrava-Radvanice
Homepage: www.minova.cz

MOTT MACDONALD Praha s. r. o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Homepage: www.mottmac.cz
E-mail: mottmac@mottmac.cz
 
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno
Homepage: www.ohlzs.cz
E-mail: tjust@ohlzs.cz
POHL cz, a. s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky u Prahy
Homepage: www.pohl.cz
E-mail: pohl@pohl.cz

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

PROMAT, s. r. o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6

PUDIS a. s.
Nad vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10
Homepage: www.pudis.cz
E-mail: info@pudis.cz

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, a. s.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
Homepage: www.rsd.cz
E-mail: posta@rsd.cz

SAMSON PRAHA spol. s r.o.
Týnská 622/17
110 00 Praha 1
Homepage: www.samsonpraha.cz
E-mail: samsonpraha@samsonpraha.cz

SATRA spol. s r. o.
Sokolská 32
120 00 Praha 2
Homepage: www.satra.cz
E-mail: satra@satra.cz

SG Geotechnika a.s.
Geologická 4/988
152 00 Praha 5
Homepage: www.geotechnika.cz
E-mail: info@geotechnika.cz


SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ s. o.
Dlážděná 16
110 00 Praha 1
Homepage: www.surao.cz
E-mail: dvorakova@rawra.cz

SUBTERRA a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

SŽDC, s. o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Homepage: www.szdc.cz
E-mail: hlousek@szdc.cz

UNIVERZITA PARDUBICE
dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD
Př.fak. Masarykovy univ. 
Kotlářská 267/2
611 37 Brno
E-mail: sona@sci.muni.cz

ÚSTAV GEONIKY AV ČR,v.v.i.
Studentská ul. 1768
708 00 Ostrava - Poruba

VIS, a. s.
Bezová 1658/1
147 01 Praha 4
Homepage: www.vis.cz
E-mail: vis@vis.cz
  
FAKULTA STAVEBNÍ VUT v Brně
Veveří 95
602 00 Brno
 
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
L. Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba
Homepage: www.fast.vsb.cz

ZAKLÁDÁNÍ GROUP, a. s.
Thámova 181/20
186 00 Praha 8
Homepage: www.zakladanigroup.cz
E-mail: group@zakladanigroup.cz