Pohlednice 4/2022

01.12.2022
Pohlednice 4/2022
Korespondenční lístek ze stavby Karawankenbahn

Korespondenční lístek ze stavby Karawankenbahn

Sběrateli se čas od času podaří získat drobnou, ale o to zajímavější kuriozitu související s předmětem jeho zájmu. Takovou věcí je i korespondenční lístek zaslaný v prosinci roku 1903 z Rosenbachthalu – vesnice při severním vstupu do (tehdy rozestavěného) tunelu Karawanken v Korutanech – do Vídně.

[Železnice Vilach – Rosenbach (a dále tunelem Karawanken k Jesenici ve Slovinsku) je součástí Karawankenbahn, jednokolejné elektrifikované hlavní železnice v Rakouských Korutanech. Dráha byla původně postavená především pro spojení Salzburgu s hlavním rakouským přístavem v Terstu. Stavba byla zahájená 1901, provoz pak 30. 9. 1906. Jedním z podstatných objektů této železnice je 7 976,50 m dlouhý tunel Karawanken, o kterém se v seriálu o tunelových pohlednicích psalo v časopisu Tunel již v č. 1/2016 a 3/2018 – viz].

Přes velmi stručné sdělení (jaké by také na formátu nejprostší poštovní celiny mohlo být) napsané obyčejnou tužkou, se na tomto korespondenčním lístku zajímavým a snad až akčním způsobem ilustrují zdaleka ne ideální poměry panující na stavbách (státních!) železnic v Rakousko-Uhersku, a to prosím ještě počátkem XX. století – obr. 1 a 2!

Obr. 1 Avers korespondenčního lístku (poštovní celiny s natištěnou známkou hodnoty 5 hal.) s adresou a razítkem podacího poštovního úřadu v Rosenbachthalu ze dne 12. 12. 1903) [sbírka autora].
Jako adresát je zde uvedený: Blahorody pan Felix Žitný ve Widni Pravnik – Universita

Obr. 2 Revers téhož korespondenčního lístku, se sdělením napsaným tužkou: Rosenbachthal 11/12 03

Peter Kokesch to psal kolega                   Milý Švagře!

Srdečně Vás pozdravujic, sděluji Vám že jsem byl před krátkým časem jednoho dne přepaden od několika Italianami kteři mne bez příčiny těžko poranili, zakterouž přičinou Vás prosim mi nějakí laciný Revolver zaopatřiti a mně ho stim Überzinfram [pozn.: nadměrným úrokem, nadúrokem??] zaslati, možná že ve Versatzamtu [pozn.: zastavárně] ke koupi dostanete kterýž obnos Vám hnet zašlu. Čekám na brskou odpověd.

Moje adress P. Kokeš Locomotivführer [pozn.: strojvůdce]

Bauunternehmung [pozn.: stavební firma] Gross Bachstein

Rosenbachthal in Kärnten

O dalších osudech strojvůdce Petra Kokeše není nic známo. Tedy ani to, zda mu švagr právník Felix Žitný skutečně opatřil požadovaný laciný revolver k obraně před zlotřilými Italy (snad baraby?). Zřejmé je, že s mateřským jazykem byl poněkud na štíru, a lépe na tom nebyl ani jeho kolega, který se ujal funkce písaře. Psaní patrně vůbec nebylo jeho silnou stránkou. To však k vykonávání strojnické profese nebylo zřejmě zapotřebí… A pro dnešního čtenáře kratičkého sdělení na korespondenčním lístku zůstávají ještě, vedle podivu nad nebezpečími, která hrozila pradědům z Českých zemí na stavbách železnic a tunelů v R-U, dvě drobné záhady. Tou první je to, jak se tato marginální poštovní zásilka mohla vůbec zachovat přes délku 1 a ¼ století? Tou druhou je pak to, co se proboha může skrývat pod výrazem „Überzinfram“?

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.