Pohlednice 3/2021

01.09.2021
Pohlednice 3/2021
Pohlednice s tunely v Německu III

Pohlednice s tunely v Německu III

Německo je zaslíbenou zemí sběratelů pohlednic. Na starých, ale i současných poštovních pohlednicích jsou zde zobrazovány významné i zcela lokální památky přírody, architektury, techniky, různé zajímavosti, události a osobnosti... Mezi tím jsou vidět i ty s tunely. V tomto, zatím nekončícím, seriálu o pohlednicích s tunely byly tak uvedeny již dva díly výhradně s tunely v Německu a také řada pohlednic z této země s předmětnými podzemními objekty v tematických skupinách (tunely alpské, podvodní, městské etc.). V tomto dílu jsou pak nově představeny převážně pohlednice s německými železničními tunely, ale také s nejstarším vůbec silničním tunelem v Prusku (tunel Engelslay).

Tunely v Althenahr

Významné letovisko Altenahr leží v údolí řeky Ahr, při okraji pohoří Eifel ve spolkové zemi Porýní – Falz. Nad obcí se tyčí osobitá zřícenina hradu Are. Skrze výraznou překážku skalního ostrohu Engelslay, obtékanou řekou Ahr a bránící tak od pradávna spojení s dolní částí údolí Ahrtal, byly vyraženy tunely, ze kterých je odvozené i víceméně všeobecně známé pojmenování místa jako „Údolí tří tunelů“ (obr. 1 až 3).

  • Silniční tunel Engelslay. Jeho stavba byla zahájena 1832, prorážka (za účasti pruského korunního prince) připadla na 19. 11. 1833 a do provozu byl uvedený 25. 11. 1834. Jako vůbec první tunel v tehdejším Prusku se stal dobově prvotřídní atrakcí. Vzhledem k narůstajícím potřebám dopravy byl tunel již r. 1867 reprofilovaný. Jeho poslední velká úprava pak proběhla poměrně nedávno, v letech 1969–1970. Nyní je 69 m dlouhý tunel na spolkové silnici B267 vybavený dvěma jízdními pruhy + chodníkem pro pěší.
  • Železniční tunely Engelslay. Dráha normálního rozchodu údolím řeky Ahr (Ahrtalbahn) byla do Altenahru otevřená 1. 12. 1886. Z dříve významně se rozvíjející železnice je však nyní, po složitých historických a ekonomických peripetiích, v užívání pouze torzo délky 29 km, spojující Remagen s Ahrbrückem. Nachází se zde pět tunelů dlouhých od 66 do 384 m. Ze dvou jednokolejných tunelů procházejících skálou Engelslay – severního (85 m) a jižního (66 m, nejkratší na dráze) – zbývá dnes železnici jen jižní. Opravený severní tunel se stal součástí frekventované cyklostezky. Historicky zajímavé je rovněž to, že všechny tunely trati byly za 2. sv. války využívány pro potřeby zbrojní výroby [1, 2, 3].

Obr. 1 Ahrtal. Podívaná z vyhlídky Nückelchen na zříceninu Are a na tunely. Stará, silně retušovaná, fotografie. Nr. 10795. Před 1910 [sbírka autorů].
Na pohlednici jsou západní portály všech tří tunelů, a to zleva: Severní a jižní železniční tunel a tunel silniční. Pohlednice na obr. 1 až 3 (viz) ilustrují postupující urbanizaci této části obce Altenahr.

Obr. 2 Ahrtal. Altenahr, zřícenina hradu Are se 3 tunely. Ruina hradu Are, postaveného začátkem 12. století jako sídlo hrabat z Are-Hochstadenu. Ze zříceniny je nádherný výhled do údolí Ahrtal. Kolorovaná fotografie. Ka-Ro-Ba-Ne-Groβverlag. Okolo 1910 [sbírka autorů].
Silniční tunel (vpravo) je na obrázku dosud vybavený původním profilem z roku 1867.

Obr. 3 Altenahr se zříceninou Are a se 3 tunely. Hotel – Restaurace – Domácí hamburgery 5481 Altenahr/Ahrtal, Bernhard Grosse-Gorgemann. Aufnahme und Verlag F. G. Zeitz KG., Königssee (Obb.). 1991 [sbírka autorů].
Severní železniční tunel (vlevo) je již bez koleje, pro železniční dopravu tak zbývá jen jižní z obou tunelů (na pohlednici prostřední). Silniční tunel (vpravo) je již v rozšířeném profilu z rekonstrukce 1969–1970.

Tunely na Höllentalské dráze

Höllentalskou dráhou je zvaná železniční trať v jižním Schwarzwaldu, z Freiburgu přes Höllental do Donaueschingen, ve spolkové zemi Badensko-Würtembersko. Je převážně jednokolejná a je považovaná za nejstrmější hlavní trať v SRN (se sklonem až 57,14 ‰). Výstavba trati probíhala s přestávkami od r. 1882 do otevření 20. 8. 1901. V roce 1936 byla elektrifikovaná. Název (Höllental – „Pekelné údolí“) dali cestě údajně v roce 1796 prchající Napoleonovi vojáci. Jedna pohlednice s tunelem „Ravena“ byla v tomto seriálu ostatně uveřejněná již v Tunelu č. 4/2016.

Na trase železnice je 15 tunelů, délky od 15 do 535 m – sumárně 2 908 m [4, 5, 6]. Z těchto objektů jsou na pohlednicích v tomto příspěvku prezentované tři.

  • Tunel Ravena – druhý nejkratší tunel dráhy. Měl původně 85 m, ale po rekonstrukci navazujícího viaduktu „Ravena“ v roce 1927 (obr. 4) byl zkrácený na pouhých 47 m.
  • Dolní tunel Hirschsprung (obr. 5). Je dnes dlouhý 121 m a společně s Horním tunelem Hirschsprung (viz dále) přivádí železnici do zastávky, pojmenované, jak jinak, Hirschsprung („Jelení skok“). Lokalita je tak od středověku zvaná podle uniknutí jelena lovcům skokem přes místní, a původně jen 9 m širokou, skalní průrvu (událost je připomínaná sochou z roku 1907). Tento úboční tunel byl 23. 4. 1945 zničený Wermachtem; náklady na celkovou rekonstrukci byly následně v roce 1947 vyčísleny na 250 tis. RM. Před východním portálem tunelu byla v 60. letech 20. stol. dobudovaná krátká galerie.
  • Horní tunel Hirschsprung (obr. 6). Je dnes dlouhý 69 m. Obdobně, jako u Dolního tunelu Hirschsprung, je rovněž na východním portálu od 60. let 20. stol. doplněný krátkou galerií.

Obr. 4 Cesta umělců (Kunststrasse) a Höllentalská dráha (Höllentalbahn). Pozdrav ze Schwarzwaldu. Barevná kresba. Stengel & Co., Dresden u. Berlin 15851. Okolo 1910 [sbírka autorů].
Východní portál krátkého tunelu Ravena z vyhlídky Breitnau. Za tunelem je vidět původní most Ravena z roku 1887. Vlevo se táhne údolí potoka Rotbach a vpravo se nad tratí a silničkou tyčí skály Kreuzfelsen. Místo mělo, a dodnes má významný rekreační charakter.

Obr. 5 Höllenthal. U tunelu Hirschsprung („Jelení skok“). Kolorovaná fotografie. 1142 Auto-Chrom. Louis Glaser, Leipzig. 1903 [sbírka autorů].
Na pohlednici je východní portál Dolního tunelu Hirschsprung. Oba portály tohoto tunelu byly vybavené charakteristickou kaskádovitou římsou. Tato je dnes zakrytá představenou krátkou galerií pro ochranu před padajícími kameny. Vlevo, souběžně s železnicí, je vedená silnice B31 Hirschsprung.

Obr. 6 Höllental. Železnice, silnice, „Pekelný potok“ (Höllenbach) a „Jelení pěšina“ (Jägerpfad). Verlag Paul Hinsche, Freiburg i. Br. Aufn. E. Baumgartner. Okolo 1930 (?) [sbírka autorů].
Západní portál Horního tunelu Hirschsprung. V úzkém údolí jsou (odleva) charakteristicky směstnané: železnice, silnička, bystřina a stezka pro pěší.

Dráha na Wendelstein

Po jedné pohlednici s tunelem Wendelsteinské dráhy se čtenáři tohoto seriálu setkali již v Tunelu č. 4/2016 a 4/2018. Jen pro připomenutí.

Wendelstein (1 838 m n. m.) je turisticky mimořádně exponovanou horou v bavorských Alpách. Na vrchol (se známým kostelem) vede památkově chráněná zubačka, již jen jedna ze čtyř, které v Německu zbývají. Její stavba byla zahájená 29. 3. 1910, slavnostní otevření připadlo na 25. 5. 1912. Práce v extrémních podmínkách byla dílem především Italů a Bosňáků, kterých zde pracovalo až okolo 800.

Trať, vedená převážně po východní straně hory, má rozchod 1 000 mm, max. sklon 237 ‰ a její původní délka byla 9,95 km; v 60. letech 20. stol. byla zkrácená na dnešních 7,66 km. 1987–1991 zde proběhla zásadní modernizace. Nachází se zde osm galerií a sedm tunelů, dlélky od 16 do 119 m (Σ 324 m) (obr. 7) [7].

Obr. 7 Wendelsteinská dráha. Schwalgerwandtunnel („Tunel ve vlaštovčí stěně“) pod kostelem Wendelstein. Nr. 1012 Gebirgskarten-Verlag H. Birkmeyer, Brannenburg a. Inn. 1942 [sbírka autorů].
Vjezdový portál vrcholového tunelu 7 (35 m) pod kostelem je fotografovaný z výjezdového portálu tunelu 6 (119 m). Za pozornost stojí originální konstrukce zavěšení troleje. Tunely nejsou dodnes vyzděné. Pohlednice z výletu na Wendelstein byla odeslaná 16. 8. 1942, uprostřed války, do protektorátu Böhmen u. Mähren.

Tunel Brandleite

Jedna pohlednice s železničním tunelem Brandleite byla uvedena již v Tunelu 4/2018, proto jen stručná rekapitulace.

Dvoukolejný tunel Brandleite je na trati Neudietendorf – Ritschenhausen, mezi stanicemi Gehlberg a Oberhof. Nejdelší železniční tunel nejen v Duryňsku, ale i v bývalé NDR (3 039 m) je pojmenovaný podle jím překonávaného hřebene Duryňského lesa.

Stavba byla zahájená v roce 1881, prorážka připadla na 7. 2. 1883 a slavnostní otevření provozu proběhlo 1. 8. 1884. Zajímavostí bylo použití tzv. Belgické tunelovací metody při stavbě. Během prací přišlo v důsledku nehod o život 5 tunelářů a cca dalších 100 zemřelo na různé nemoci.

Ve 30. letech 20. stol. byla obezdívka tunelu zesilována, 2004–2005 byla provedená celková rekonstrukce. Asi 350 m od západního portálu (obr. 8) křižuje tento železniční tunel nový silniční tunel Rennsteig (otevřený 2003); ten je vedený pouze 5 až 6,5 m nad jeho záklenkem.

Tunelem Brandleite často projíždějí výletní vlaky tažené parní trakcí a dnes jde tak o nejdelší úsek páry v tunelu klasického profilu u DB [8].

Obr. 8 Pozdrav z Oberhofu v Duryňsku. Nádraží. Verlag R. Braune, Arnstadt. 1901 [sbírka autorů].
Na pohlednici je vidět standardní nádraží budova Říšských drah ve známém středisku zimních sportů. Bezprostředně za nádražím je západní portál tunelu Brandleite.

doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc.,
Ing. Richard SVOBODA, Ph.D.

Literatura a podklady

[1]   List of tunnels in Germany [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu < https://de.zxc.wiki/wiki/Liste_von_Tunneln_in_Deutschland >

[2]   Engelslay-Tunnel an der Bundesstraße B 267 bei Altenahr [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu < https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-117916-20150313-8 >

[3]   Ahr Valley Railway [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu <https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ahr_Valley&prev=search&pto=aue >

[4]   Linka 4300: Dolní Hirschsprungský tunel [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu < Dolní Hirschsprung tunel linky 4300, informace od Lothar Brill (eisenbahn-tunnelportale.de) >

[5]   Tunnelportale – Bilder der Strecke: 4300 [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu < https://www.eisenbahn-tunnelportale.de/lb/inhalt/tunnelportale/4300.html >

[6]   Höllentalbahn (Schwarzwald) [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu < https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6llentalbahn_(Schwarzwald) >

[7]   Wendelsteinbahn [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu <https://de.wikipedia.org/wiki/Wendelsteinbahn>

[8]   Brandleite Tunnel [online]. [cit. 2021-06-21]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Brandleite_Tunnel>