Pohlednice 3/2016

01.09.2016
Pohlednice 3/2016
Pohlednice s tunely v USA

Pohlednice s tunely v USA

Již v číslech 1/2015, 2/2015 a 3/2015 časopisu TUNEL byly představeny některé pohlednice zobrazující tunely v USA. V následujícím příspěvku k nim přibývá dalších šest – jedná se o tunely železniční a silniční, resp. dálniční a dva tunely podzemní dráhy, v to počítaje i jednu podzemní stanici.

Tunel na Moffatově dráze v Coloradu

V čísle 3/2015 časopisu TUNEL byla prezentována pohlednice s tunely číslo 35, 36 a 37 na Moffatově železnici v Coloradu (včetně stručné historie této trati). Na téže železnici, spojující Denver (Colorado) a Salt Lake City (Utah), se nachází i dodnes provozovaný tunel zobrazený na obr. 1. Jedná se pravděpodobně o krátký tunel č. 3, postavený v roce 1903, nacházející se v Jefferson County ve východní části železnice, jihozápadně od města Boulder v South Boulder kaňonu s říčkou South Boulder Creek. V popisu pohlednice uváděné Gibraltarské útesy jsou morfologicky velmi výrazným jurským útvarem [1].

Obr. 1 8493. Gibraltarské útesy v jižním Boulder kaňonu, Moffatova železnice, Colorado. ??. 1900 až 1910? [sbírka autorů].

Moffatův tunel

Moffatův tunel je jednokolejný železniční tunel ve středním Coloradu na trati spojující Denver a Salt Lake City. Je pojmenován po železničním průkopníkovi Davidu Moffatovi (viz rovněž „Pohlednice s tunely“ v časopisu TUNEL č. 3/2015), který se nicméně nedožil ani zahájení této stavby. Tunel, umožňující zásadní zkrácení původní Moffatovy železnice, je dlouhý 9,978 km, se světlou šířkou 5,5 m a výškou 7,3 m. Prochází pod James Peak na kontinentálním rozvodí Skalistých hor – obr. 2. V nejvyšším místě nivelety tunelu se trať nachází v úrovni 2816 m n. m.

Stavba byla zahájena v roce 1923, prorážky bylo dosaženo 18. 2. 1927 a pro pravidelný provoz byl tunel otevřený v roce 1928. Souběžně s tunelem byla na jeho jižní straně ražena štola rozměrů 2,4x2,4 m, umožňující průzkum a rozfárání dalších pracovišť. Ta dnes slouží pro zásobování Denveru vodou.

Celkové dobové náklady na výstavbu tunelu se uvádějí 15 470 000 US$ (z toho vyplývá Ø cena za 1 bm tunelu 1.558 US$).

Během pěti let stavby zahynulo celkem 28 tunelářů, z toho 6 současně dne 30. 7. 1926 [2].

Obr. 2 Vlak California Zephyr (Kalifornský západní vítr) vstupuje do východního portálu Moffatova tunelu v Coloradu. Jako šipka projede na západ Moffatovým tunelem dlouhým 6,2 míle (9978 m), čtyři tisíce stop (1219 m) pod Jamesovým štítem (vysokým 13 260 stop – 4042 m). Ve chvíli se změní spád směrem k Atlantiku na spád směrem k Pacifiku, to podle směru Moffatova tunelu, prorážejícího kontinentální rozvodí a poskytujícího snadný průchod masivem divukrásných Skalistých hor. „Mirro-Krome“. ®Card by H. S. Crocker Co., Inc., San Francisco 1, Calif. Photo by Transmountain Views, Glenwood Springs, Colo. Okolo 1955? [sbírka autorů].

Tunely Dvojčata („Twin Tunnels“) – Blue Mountain a Kittatinny

V časopisu TUNEL č. 3/2015 již byla představena pohlednice se stručnou charakteristikou a historií silničního tunelu Allegheny. Dalšími dvěma tunely na této tzv. Pennsylvanské cestě jsou tzv. „Dvojčata“ – tunely Blue Mountain a Kittatinny. Pennsylvanská silnice (Pennsylvania Turnpike) byla dítětem Velké hospodářské krize a je jistou předchůdkyní systému federálních dálnic. Měla původně sedm tunelů. Všechny byly jednorourové, obousměrné, s jedním jízdním pruhem pro každý směr. V roce 1960 byly při úpravách této silnice tři z těchto tunelů opuštěny. „Twins“ – Kittatinny (dl. 1441 m) a Blue Mountain (dl. 1323 m) jsou nejvýchodnější na této cestě a druhý z nich je i nejkratším ze čtyř tunelů v současné době na trase provozovaných. V roce 1967 byly otevřeny pro provoz nové tunely Kittatinny a Blue Mountain s tím, že staré byly opraveny a automobilový provoz je tudíž nyní ve všech, již dvouproudých tunelech, jednosměrný – obr. 3 [3].

Obr. 3 Letecký pohled na „Twin Tunnels“ (Tunely Dvojčata) Blue Mountain a Kittatinny, prorážející hory Allegheny na Pennsylvanské cestě. E. Madcif, Hershey, Pa. Curteich Color®. 1965 [sbírka autorů].
Na pohlednici je vlevo východní portál tunelu Kittatinny a vpravo, oddělený úzkým cca 180 m širokým údolím Gunter, západní portál tunelu Blue Mountain. Situace (r. 1965) odpovídá stavu těsně před dostavbou druhých trub tunelů (roku 1967).

„Koňská podkova“ (Horseshoe Curve)

„Koňskou podkovou“ je nazván tříkolejový železniční oblouk v Blair County v Pennsylvanii. Nachází se na trati spojující N. Y., Philadelphii a Pittsburg a od roku 1854 překonává hory Allegheny. Má délku 724 m a průměr 400 m. Uvnitř oblouku se nachází vodní nádrž (nejvyšší ze tří položených nad sebou) pro zásobování města Aaltona. Od roku 1966 se jedná o „Národní památku inženýrského stavitelství“. Uvnitř oblouku, pod tratí, se nachází turistický park, v současnosti s více než 250 000 návštěvníky ročně.

Přístup do turistického parku je z jihu, tunelem Glenwhite Road (na obr. 4 vlevo). Jedná se o dva sdružené, totožné, klasicky vyzděné tunelové profily, dlouhý cca 150 m, a to severní jednopruhový tunel silniční a jižní tunel, převádějící potok Kittanning.

V bezprostřední blízkosti Horseshoe Curve se směrem na Z nacházejí tři železniční Gallitzin tunely – Allegheny (1854, dl. 1101 m), New Portage (1855, délky 494 m) a od roku 1995 uzavřený Gallitzin (1904, délky 1101 m) [4, 5].

Obr. 4 Světově proslulý oblouk železnice zvaný Koňská podkova (Horseshoe) v Altooně v Pennsylvanii. Pro železniční dopravu byl otevřen v únoru 1854. Je považován za jeden z největších inženýrských úspěchů všech dob. Anscochrome by Sheldon L. Burns. Published by Modern-Ad, Butler, Pa. 1986 [sbírka autorů].
K západu orientovaný železniční oblouk. Na obr. je patrný vlevo (z jihu) přístup do turistického parku silničním tunelem vedeným souběžně s tunelem potoka Kittanning. Zprava (ze severu) je zřetelný průchod potoka Glenwhite přes železniční těleso. Tento potok vedl původně důlní drenážní vody z výše položených dolů na železnou rudu. Na čele oblouku, pod železniční tratí, je umístěný symbol lokality – koňská podkova.

N. Y. City Brooklynská podzemní dráha

Dvě pohlednice zobrazující podzemní dráhu pod řekou Hudson v N. Y. byly představeny již v č. 1/2015 časopisu TUNEL. Na obr. 5 se jedná o další tunel podzemní dráhy v N. Y., tentokrát pod řekou East River.

Historie podzemní dráhy v největším městě USA je technicky a především podnikatelsky velmi spletitá. První pokusy o výstavbu se datují již rokem 1869, když byl zvolen tzv. pneumatický systém – v principu zvětšený průřez pneumatické pošty. Tento, jako i řada dalších podnikatelských záměrů však skončily nezdarem. Pravidelný provoz podzemní dráhy v N. Y. zahájila až roku 1904 soukromá společnost Interborough Rapid Company (IRC). Tato společnost v roce 1913 posléze masivně expandovala. Jedním s důsledků tohoto podnikání bylo spojení se společností Brooklyn Rapid Transit (1896 až 1923, resp. 1940). Podnik IRT byl posléze městem vykoupen v roce 1940. Do tohoto období spadá zřízení na pohlednici zobrazeného podzemního úseku pod řekou East River. Parametry tunelu podzemní dráhy jsou vypsány v komentáři viz z rubu pohlednice. Technologie výstavby spočívala v nasazení štítu, s nejvyšší pravděpodobností pneumatického.

V současnosti se uvádí N. Y. Subway jako 4. nejvytíženější na světě, s celkem 469 stanicemi a s denním počtem cca 5 a ¼ milionu cestujících [6].

Obr. 5 Brooklynská podzemní dráha. Jde o rozšíření Interborough systému, propojeného s Brooklynskou podzemní dráhou. Dvě trouby z litinových tubingů, dlouhé 6784 stop (2068 m), s vnitřním průměrem 15 stop a 6 palců (4,724 m). Nejnižší bod tohoto úseku tunelu je 94 stop (28,651 m) pod korytem řeky. Pro provoz otevřena 9. ledna 1908. Náklady 10 000 000 US$. ? (nečitelné). 1924 [sbírka autorů].
V horní polovině pohlednice je pohled z Brooklynu směrem na východní břeh ostrova Manhattan, přes řeku East River. Pohlednice je adresovaná sl. Mařence Drtinové do Žlebů u Čáslavi, přičemž text je velmi osobní.

Stanice metra City Hall v N. Y.

Stanice metra City Hall byla původně součástí systému Interborough Rapid Transit [6, 7]. Nachází se na spojení dolního Manhattanu a 145. ulice. Otevřena byla roku 1904 a jednalo se (a patrně ještě jedná) o jednu z nejzdobnějších ve světě hromadné dopravy. Tato perla secese v podzemním stavitelství byla vybavena románskými oblouky, barevnými skleněnými světlíky, mosaznými lustry… (obr. 6). Nicméně s ohledem na to, že stanice byla příliš krátká a navíc v oblouku (s možností zastavení pouze pěti vozů), nevybavená turnikety a velmi blízko oblíbené stanice Brooklyn Bridge, byla k 31. 12. 1945 pro dopravu uzavřena. V posledním roce provozu jí procházelo v průměru již pouze cca 600 cestujících denně [8].

Před rokem 2000 započal nákladný proces obnovy této, dodnes pozoruhodně zachované, stanice podzemní dráhy. Záměrem byla její změna na N. Y. Transit Museum. Tento vývoj však byl přerušen tragédií z 11. 9. 2001.

Obr. 6 Stanice okružní podzemní dráhy Radnice. New York. © By I Lt. Post Gard & Nov. Co. N. Y. 1907 [sbírka autorů].

doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc.,
 Ing. Tomáš VRÁNA

Literatura

[1]       Denver, Northwestern & Pacific Railway [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://bridgehunter.com/category/railroad/denver-northwestern-pacific-railway/&prev=search>

[2]       Moffat Tunnel [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Moffat_Tunnel&prev=search>

[3]       Kittatinny Mountain Tunnel [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Kittatinny_Mountain_Tunnel>

[4]       Horseshoe Curve (Pennsylvania) [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe_Curve_(Pennsylvania)&prev=search>

[5]       Up and Down and ’Round and ’Round and Back Again [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/Horseshoe.html>

[6]       History of the New York City Subway [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_New_York_City_Subway&prev=search>

[7]       Interborough Rapid Transit Company [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Interborough_Rapid_Transit_Company>

[8]       Inside new yorks most beautiful subway station abandoned since 1945 [online]. 2016 [cit. 2016-7-01]. Dostupné na internetu <https://hyperallergic.com/262009/inside-new-yorks-most-beautiful-subway-station-abandoned-since-1945/&prev=search>