Pohlednice 2/2018

01.06.2018
Pohlednice 2/2018
Pohlednice s tunely za oceánem

Pohlednice s tunely za oceánem

V dnešním dílu seriálu o pohlednicích s tunely přidáváme dalších šest objektů. Tentokrát se podíváme za „velkou louži“, především do USA, ale na skok i do Kanady. Tři z pohlednic přibližují tunely železniční, z nichž jeden již ¾ století jako takový neexistuje a další z nich byl relativně nedávno, jako technická památka, vyřazen z provozu. Další dvě pohlednice zobrazují tunely pro motorová vozidla a poslední se vrací k jedné z nejrozsáhlejších městských podzemních drah na světě.

Železniční tunel Raton

Ratonský průsmyk (Ratón Pass) leží na hranici Colorada a Nového Mexika, ve výšce 2 888 m n. m. Jde o historicky významný orientační bod na tzv. cestě Santa Fe (stejnojmenné město leží cca 160 km severovýchodně). Význam místa je od roku 1960 oceněn označením „Národní historická památka USA“.

Průsmykem prochází silnice Interstate 25 a železnice. Ta byla vybudovaná společností AT&SF (Atchinson, Topeka a Santa Fe). Nejvyšší místo trati překonává vrcholovým tunelem, který leží celý v Novém Mexiku, když jeho severní portál vyúsťuje jen pár metrů od hranice s Coloradem. Dnes se jedná o dvě tunelové roury. První z nich má délku 2 041 m a byla budována ve velmi svízelných podmínkách v l. 1878–1879. Sklony přilehlé trati činí až 3,5 %, podélný sklon vlastního tunelu potom 1,9 %. Později přibyla druhá tunelová roura, dlouhá, při podélném sklonu 0,158 %, již jen 849,5 m – obr. 1.

Původně velmi intenzivní železniční doprava tunelem je dnes minulostí. V současnosti jím projíždí již jen několik vlaků Amtrac denně [1, 2].

Obr. 1 Tunely Raton – mezi Trinidadem, Colorado a Ratonem, Nové Mexiko. Kolorovaná fotografie ze sady pohlednicového leporela „Nové Mexiko podél cesty Santa Fe“. Published by Fred Harvey. 1933 [sbírka autorů].
Na pohlednici jsou severní portály tunelu Raton. Jde současně o hranici států Nové Mexiko a Colorado.

Železniční tunel Glenwood

Tunel mezi Laurelem a Glenwoodem vystavěla společnost Southern Pacific Railroad mezi lety 1878–1880, a to v pohoří St. Cruz, cca 100 km jižně od San Francisca. Nacházel se na větvi železnice St. Cruz – Los Gatos, zřízené především pro svoz dřeva a pro potřeby ovocnářství. Tunel označený jako č. 3 (z celkových osmi) byl dlouhý 1 524 m, s úsporným průřezem zaklenutého obdélníka o šířce 4,88 m a výšce 6,1 m.

Původně pracovní tábor Laurel při severovýchodním portálu tunelu (obr. 2) vyrostl s železnicí na město, posléze nicméně upadl na pouhou železniční zastávku (1920) a dnes je považován za „město duchů“. Po bouři na konci zimy roku 1940 byla značná část trati postižena sesuvy a řícením. Potřebné opravy byly vyhodnoceny jako neekonomické, celá železnice byla po 60 letech provozu uzavřena a její zařízení vzápětí zlikvidována. Přitom byl Glenwood tunel u Laurelu, se zachováním jeho portálů, pomocí trhavin zavalen [3].

Obr. 2 3281 – Tunel u Laurelu, Santa Cruz Mts. California . Pub by Souvenir publishing Co. San Francisco. Kolorovaná fotografie. 1937 [sbírka autorů].
Na pohlednici je severovýchodní portál tunelu č. 3 s prvními dřevěnými objekty městečka Laurel. Původní, rovněž dřevěné, portály byly po zemětřesení v roce 1906 (které mimo jiné zničilo i S. F.) nahrazeny betonovými. Zajímavým příslušenstvím trati je předsazený gabarit pro kontrolu povoleného průjezdného profilu vlakové soupravy.

Železniční tunel St. Clair

Hraniční řeka St. Clair (sv. Kláry) propojuje menší stejnojmenné jezero s jezerem Huronským. Podle názvu řeky, kterou podcházejí, jsou pojmenovány dva železniční tunely mezi Sarnií v Ontariu, Kanada a Port Huron v Michiganu, USA.

Starší z těchto tunelů (obr. 3) je vůbec prvním podvodním tunelem vybudovaným v Severní Americe. Je jednokolejný, o délce 1 836 m (při šířce řeky cca 700 m). Stavba byla realizována s nasazením razicího štítu Ø 6,05 m, při celkových nákladech 2,7 mil. US $. Provoz v tunelu probíhal od roku 1891 až do jeho uzavření v roce 1995. Od roku 1993 je objekt zařazen mezi „Národní historické památky USA“.

V počátku železniční dopravy v tunelu byla nasazena dobově standardní parní trakce. Tu nahradila, s ohledem na bezpečnost, již roce 1908 trakce elektrická a od roku 1959 dieselové lokomotivy. První železniční tunel pod řekou St. Clair postupně přestával ve 2. pol. XX. stol. vyhovovat svým nedostatečným průjezdním profilem vozům s přepravními kontejnery. Proto byl souběžně s ním vystavěn, pomocí štítu EPB Ø 8,38 m, druhý tunel St. Clair. Ten byl otevřený 5. 5. 1995. Je rovněž jednokolejný a má délku 1 868 m [4].

Obr. 3 Tunel St. Clair. Sarnie, Kanada. Kolorovaná fotografie. 1904 [sbírka autorů].
Výhled z tunelu do jeho jihovýchodního vyústění v Kanadě. V horní části profilu je velmi dobře patrná výztuž provedená z litinových tubingů. Pohlednice je adresovaná do Zbiroha v Čechách a odesilatel na její lícové straně sděluje s půvabnou gramatikou a se srdečnými pozdravy: „Milí rodiče. Jenom míli přes řeku a jsme v Canadě. To patří již Anglii. Je to zvláštní pocit, když je pod jinou vládou.“

Městské tunely na ulici Figueroa v L. A.

Na ulici Figueroa (L. A., Kalifornie) po sobě následují čtyři tunely, které překonávají výrazné hřebeny Elysian Parku. Původně se jednalo o zkratku městské komunikace v L. A. Ta sledovala velmi složitý vývoj městské silniční sítě, když od roku 1981 jde o součást státní silnice č. 110, spojující centrum L. A. s Highland Parkem a Pasadenou.

Severní tři tunely (s dl. 123, 40 a 141 m) byly otevřeny 1. 11. 1931, čtvrtý a nejdelší na jihu (o dl. 230 m) potom v roce 1935. Při otevření měly po dvou jízdních pruzích pro každý směr a nyní již zrušený chodník šířky 1,5 m pro pěší. Dnes jsou tunely zjednosměrněné (obr. 4). Světlý rozměr tunelů je udáván o šíři 14 m a výšce 8,6 m. Na svou dobu byly velmi moderním prvkem vystrojení pásy z reflexních dlaždic osazené ve stěnách.

Standardní automobilová doprava v tunelech se v současné době vyznačuje trvale velmi vysokým zatížením [5].

Obr. 4 Tunely na ulici Figueroa, Los Angeles, Kalifornie. Začátek dálnice Arroyo Seco, součást superdálnice v Los Angeles. Tunely procházejí na cestě do Pasadeny přes krásný Elysian Park. ®By H. S. Crocker Co., Inc., Los Angeles, Calif. 1963 [sbírka autorů].
Všech osm portálů je provedeno prakticky shodně ve stylu Art Deco, na každém z nich je v záklenku umístěn stylizovaný znak města. Na pohlednici je severní portál nejsevernějšího z tunelů, s dobře patrným průhledem do dvou navazujících tunelů. Portály jsou často používaným motivem uměleckého dekoru běžných i pamětních předmětů.

Tunel Allegheny

Pohlednice s východními portály tunelu Allegheny byla již uveřejněna v časopisu Tunel č. 3/2015. Pro stručné zopakování: Tunely Allegheny, délky 1 850 m, se nacházejí na tzv. Pennsylvanské trase přecházející stejnojmenné pohoří. Západní tunel byl stavěn v letech 1938–1940, s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Velké zvýšení provozu si posléze vyžádalo v roce 1965 otevření druhého, východního, tunelu. Souběžně s tím byl starší z tunelů opraven. V každém směru mají dnes tunelové trouby po dvou jízdních pruzích – obr. 5. V letech 1987–1988 byly tunely zásadně rekonstruovány [6, 7].

Obr. 5 Nový tunel přes hory Allegheny. Plastichrome® by Colourpicture boston, Mass. 02130. Dist. By Penn News Co. Johnstown, Pa. Cca 1980(?) [sbírka autorů]. Pennsylvánská mýtná silnice umožňuje nepřetržitý a vysokorychlostní provoz po čtyřpruhové komunikaci a šetří tak, při rychlé jízdě, projeté kilometry.
Na pohlednici jsou zobrazeny západní portály tunelu.

Hudsonský terminál a tunely podzemní dráhy v N. Y. City

Dvě pohlednice zobrazující podzemní dráhu pod řekou Hudson v N. Y. již byly uvedeny v časopisu Tunel č. 1/2015. Pro připomenutí: Hudsonské tunely podzemní dráhy jsou dvě roury pro vlaky dopravního systému PATH (Port Authority Trans-Hudson), obsluhujícího sídelní aglomeraci N. Y. Představují historicky první ne-lodní spojení mezi Manhattanem a Jersey City. První pokus o výstavbu tunelů byl zahájen v listopadu 1874. Práce probíhaly ražením za podpory přetlaku vzduchu, nicméně bez štítu. V červenci 1880 došlo k průtrži, při které zahynulo 20 pracovníků; 1882 stavební společnost zkrachovala a rozestavěný tunel byl zaplaven vodou. Stavba byla posléze ukončena až v roce 1906, to už s nasazením razicího štítu. Jde o dva tubusy dlouhé cca 5 950 stop (1 814 m), s ocelolitinovými prstenci vnějšího průměru 16 stop a 7 palců (5,1 m). V roce 1978 byly tunely prohlášeny za „Národní kulturní památku inženýrského stavitelství“.

Hudsonský terminál (obr. 6) představovaly dva 22podlažní kancelářské mrakodrapy provozované v letech 1909–1971. V roce 1972 byly obě věže zbořeny a nahrazeny objekty World Trade Center – tzv. Twins, posléze zničenými bezprecedentním teroristickým útokem 11. září 2001 [8, 9].

Obr. 6 Hudsonský terminál a tunely, New York City The American Art Publishing Co. New York City. 1915 [sbírka autorů]. Hudsonské terminálové budovy dvojčat se nacházejí na ulici Church Street mezi ulicemi Cortland a Fulton. Společně tvoří největší kancelářskou budovu na světě. Jejich hmotnost je odhadována na 200 000 tun, spočívají na základové kazetové skříni půdorysných rozměrů 400x178 stop (122x54 m) a hloubky 75 až 98 stop (23 až 30 m). Mají 22 podlaží s výškou 375 stop (114 m), s kancelářskými prostorami pro 20 000 lidí. Dvojité tunelové roury vstupují do podzemí z Jersey City.
Pohlednice byla odeslána do Čech v období 1. Světové války. Odesilatel popisuje její okénka v půvabné dobové češtině (viz odshora dolů):

  • Dráha podzemi vedoůci pod Městem, a velkoů řekoů v Novém Yorků;
  • řeka větši než Důnaj;
  • tůnele pod městem a pod řekou.

doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc.,
 Ing. Richard SVOBODA, Ph.D.,
Ing. Martin ZÁVACKÝ

Literatura

[1]   Raton Pass [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Raton_Pass>

[2]   The Santa Fe's Raton Pass [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://www.american-rails.com/raton.html>

[3]   Glenwood Tunnel [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <http://www.santacruztrains.com/2013/04/glenwood-tunnel.html>

[4]   St. Clair Tunnel [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/St._Clair_Tunnel>

[5]   Figueroa Street Tunnels [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Figueroa_Street_Tunnels

[6]   Allegheny Mountain Tunnel [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <http://en.wikipedia.org/wiki/Allegheny_Mountain_Tunnel>

[7]   Allegheny Tunnel Transportation Improvement Project [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://www.patpconstruction.com/allegtunn/description.html>

[8]   Uptown Hudson Tubes [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <http://en.wikipedia.org/wiki/Uptown_Hudson_Tubes>

[9]   Hudson Terminal [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné na internetu <https://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Terminal>