Pohlednice 2/2017

01.06.2017
Pohlednice 2/2017
Pohlednice s tunelem Mont Blanc

Pohlednice s tunelem Mont Blanc

V časopisu TUNEL č. 4/2014 jsme v našem seriálu již představili dvě pohlednice s dálničním tunelem Mont Blanc, vedeným pod stejnojmennou nejvyšší horou Evropy. V tomto dílu k tomu připojujeme dalších pět pohlednic připomínajících tuto významnou dopravní stavbu.

Ještě na začátku XX. století trvalo pěší překonání masivu Mont Blancu z Francie do Itálie tři dny chůze, po otevření horského tunelu se tato cesta zkrátila na asi 12 minut jízdy autem pod nejvyšší evropskou horou.

Montblanský tunel (francouzsky Tunnel sous du Mont-Blanc, italsky Il traforo del Monte Bianco), slavnostně otevřený 16. 7. 1965, spojuje Courmayeur v italském údolí d'Aosta s francouzským městem Chamonix-Mont Blanc. Je dlouhý 11,611 km, jednotroubový, obousměrný. Třináct let, až do roku 1978, byl nejdelším tunelem pro motorová vozidla na světě, a ještě dnes se nachází v tomto segmentu podzemních staveb na 7. místě.

Tunel byl po svém zprovoznění považován za nejbezpečnější přechod Alp, a to až do 24. 3. 1999. Toho dne, jak je známo, došlo v tunelu k hromadnému neštěstí, které vstoupilo do dějin dopravních staveb. Tragédie byla již mnohokrát popsána, nicméně pro připomenutí a stručnou rekapitulaci:

Belgický kamion Volvo vezoucí margarín a mouku (v době nehody asi rok starý, nicméně již s nájezdem přes 100 000 km) zahořel v motorovém prostoru. Pravděpodobně došlo k nasátí odhozeného nedopalku cigarety a následnému vznícení vzduchového filtru. Řidič náklaďáku, jedoucí z Francie, v tunelu zastavil a rychle kamion opustil. Zastavily rovněž další nákladní i osobní automobily. Ačkoli nebyl náklad vozidla považován za rizikový, ukázalo se naopak, že jde o velmi nebezpečnou hořlavinu. Tunelem se začal šířit hustý kouř. Řidiči jedoucí z italské strany z tunelu vycouvali. Řidiči jedoucí ze strany francouzské, vzhledem k nedostatku kyslíku v zakouřeném prostoru, již nemohli svá vozidla nastartovat a uvízli v pasti.

Tunel měl dvě odloučená záchranná a řídicí pracoviště, která však spolu nekomunikovala. Zásah prováděly pouze francouzské záchranné sbory, italské o neštěstí nevěděly. Došlo k pochybení pracovníka obsluhujícího ventilaci. Místo odsávání naopak do tunelu vháněl čerstvý vzduch, čímž došlo k živení ohně a šíření kouře.

Hasiči nedokázali vyjet k požáru, poněvadž i jim, vzhledem k nedostatku kyslíku, zhasínaly motory aut. Postupovali proto pěšky, vybaveni dýchacími přístroji a s ohledem na nulovou viditelnost pouze podél zdí. Řada hasičů při požáru zahynula, šest z nich se jako zázrakem zachránilo ve výklenku číslo 17, kde zůstali uvězněni asi sedm hodin. Konečným účtem za neštěstí byl otřesný – 39 mrtvých.

Po tragédii byl tunel uzavřen tři roky, během kterých došlo k jeho rozsáhlé rekonstrukci a k zásadní reorganizaci záchranných složek. Obnova tunelu přišla na 350 mil. eur, investovaných zejména do výstavby únikových východů a do důsledného vylepšení varovného a evakuačního systému.

Pány na rozšíření tunelu o druhou troubu však dlouhodobě narážejí jak na nedostatek financí, tak na odpor místních obyvatel [1, 2, upraveno].

Tunel Mont Banc v číslech:

Délka:                                            11 611 m
Šířka:                                             8,6 m (dva jízdní pruhy po 3,50 m)
Výška:                                           4,35 m
Nejvyšší bod v tunelu:                1 395,5 m n. m.
Výška nadloží:                              více než 2 km
Množství automobilů/den:         přes 5 000
Mýtné (jen za tunel):                    8 €
Dopravní omezení:                       rychlost mezi 50 a 70 km/h, jen se zapnutým rádiem a vzdáleností mezi vozidly nejméně 150 m

Pohlednice s původními portály i s náhledy do tunelu jsou na obr. 1 až 5.

Obr. 1 4518 – Mont Blanc tunel mezi Chamonix – Mont Blanc (Francie) a Entrèves – Courmayeur (Itálie). Nejdelší silniční tunel na světě. Délka tunelu: 11 km 600. Šířka: 2 pruhy 3 m 50. Výška klenby: 6 m. Provoz řízený radary. Okénka: Plocha před tunelem a vstup do tunelu (ze strany Francie); Vstup do tunelu (ze strany Francie); Tunel (ze strany Francie). 1965–70? Èditions FAEGER Genève [sbírka autorů].

Obr. 2 Chamonix – Mont Blanc (1 050 m). Tunel Mont Blanc (1 381 m) spojující Chamonix (Francie) s Entrèves – Courmayeur (Itálie). Vstup do tunelu Mont Blanc na francouzské straně. Délka: 11 600 m, nejdelší na světě. Šířka: 2 jízdní pruhy 3,50 m. Výška nad vozovkou: 6 m. Provoz řízený radarem. 1965–70? Editions Lutetia, 4, rue des Charpentiers, 67 Strasbourg [sbírka autorů].
Na pohlednici je vidět nočně osvětlená působivá konstrukce vysunutého krakorcového přikrytí vjezdového portálu na francouzské straně.

Obr. 3 Courmayeur – Entrèves 1 381 m. Nový tunel Mont Blanc – délky 11 600 m. 1965–70? 633 – Ediz. SACAT – Torino – Publifoto [sbírka autorů].
Jeden z úvodních nouzových zálivů při italské straně. Údaj 1 381 m se vztahuje k nadmořské výšce. Z dnešního pohledu je pozoruhodná kvalita povrchu betonu sekundárního ostění. Stejně tak je zajímavý charakter dobového vozového parku.

Obr. 4 Courmayeur – Entrèves (m 1 381). Tunel Mont Blanc – délka 11 600 m. 1965–70? 652 – Ediz. SACAT – Torino [sbírka autorů].
Obdobně jako na obr. 3 jde o jeden z úvodních nouzových zálivů při italské straně. Údaj 1 381 m se váže k nadmořské výšce. Z dnešního pohledu je opět pozoruhodná kvalita povrchu sekundárního ostění.

Obr. 5 Tunel Mont Blanc – Courmayeur Chamonix. Délka: 11 600 m. Výška: 5,98 m. Šířka: 8,60 m. Maximální výška skály nad tunelem: 2 480 m. 1966 [sbírka autorů].
Na pohlednici je zajímavé (vedle dobového vozového parku) i komplikované osvětlení tunelu a výrazně patrné zavlhnutí ostění v přístropí.

doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc.,
Ing. Richard SVOBODA, Ph.D.,
Ing. Martin ZÁVACKÝ

Literatura

[1]   Tunel Mont Blanc [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné na internetu <http://cs.wikipedia.org/wiki/Montblanck%C3%BD_tunel> upraveno

[2]   Tunel-pod-Mont-Blancem-slaví-50-let-od-otevření [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné na internetu <http://auto.idnes.cz/tunel-pod-mont-blancem-slavi-50-let-od-otevreni-fop-/automoto.aspx?c=A150720_153113_automoto_hig> upraveno