Předsednictvo

Předseda
Ing. Ivan HRDINA, Metrostav a. s.

Členové
Ing. Alexandr BUTOVIČ, Ph.D., SATRA s. r. o.
prof. Ing. Matouš HILAR, M.Sc., Ph.D., 3G Consulting Engineers s.r.o.
doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, VŠB-TU Ostrava (místopředsedkyně CzTA)
Ing. Libor MAŘÍK, HOCHTIEF CZ, a. s.
doc. Dr. Ing. Jan PRUŠKA, FSv ČVUT v Praze
Ing. Václav SOUKUP, Metrostav a. s

Generální sekretář
Ing. Markéta PRUŠKOVÁ, Ph.D. 

Čestný člen předsednictva
prof. Ing. Jiří BARTÁK, DrSc. ,FSv ČVUT v Praze

Zabezpečená sekce