Předpisy

Na této stránce jsou umísťovány nové nebo aktualizované dokumenty (Směrnice, Technické podmínky apod.) určené pro oblast podzemních staveb v České republice

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací (TP 76 MD ČR)
(více)

Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací (TP 237 MD ČR)
(více)