Tunel Žabovřeská

Tunel Žabovřeská

VÝSTAVBA TRAMVAJOVÉHO TUNELU NA VMO ŽABOVŘESKÁ I V BRNĚ

Doba výstavby:

01/2021–08/2024

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Brno

Projektant:

PK OSSENDORF s.r.o.

Dodavatel:

Eurovia CS, a.s., HOCHTIEF CZ a.s. a Subterra a.s.

Další etapu výstavbu Velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně představuje rozšíření přibližně kilometrového úseku komunikace podél Svratky. Čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace bude zčásti vedena v galerii. Na projektu se společnost Subterra a.s. podílí výstavbou půlkilometrového tramvajového tunelu pod svahem Wilsonova lesa, jehož severní i jižní portál se nacházejí v bývalých lomech. Ražená část dvoukolejného tunelu má délku 355 metrů, v komplikovaných geologických podmínkách byla hornina rozpojována mechanicky a v některých úsecích s využitím trhacích prací. Ostění je převážně z nevyztuženého betonu. Součástí stavby je také 50metrová úniková štola ústící do galerie.