Tunel Valík

Tunel Valík
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic
závod Praha
Na Pankráci 56
Praha 4
 
Dodavatel:
Metrostav a. s.
Koželužská 5/2246
Praha 8
Divize 5
Na Zatlance 1350/13
Praha 5
Projektant stavby:
Pragoprojekt a. s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4

Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova na státní hranici České republiky a Spolkové republiky Německo byl jako poslední úsek dokončen dálniční obchvat města Plzně. Klíčovým objektem tohoto úseku byl tunel Valík ražený firmou Metrostav a. s. ze západního (rozvadovského) portálu.

Dálniční tunel Valík je zhruba 380 m dlouhý a je tvořen dvěma tunelovými troubami šířky 11,5 m. Trouby jsou umístěny těsně vedle sebe bez horninového pilíře, což znamená významnou úsporů záboru pozemků, ale současně to přineslo technické obtíže při ražbě. Ražené tunelové trouby mají délku 330 m a plochu výrubu 154,25 m2. Délka hloubených částí je 20 m na pražském portálu, resp. 30 m na rozvadovském portálu. Maximální sklon trub je 4 %.
Geotechnické podmínky byly nepříznivé. Razilo se metodou NRTM ve zvětralých až silně zvětralých, tektonicky rozpukaných proterozoických břidlicích. Jako první se razil střední dílčí výrub – tunel, ve kterém byl vybudována monolitický pilíř, který sloužil jako opěra pro primární ostění při ražbě vlastních tunelových trub.

Tunel Valík byl slavnostně otevřen 5. října 2006 premiérem vlády České republiky Ing. M. Topolánkem. Následujícího dne došlo zprovozněním celého 3,5 km dlouhého úseku zahrnujícího tunel Valík k historickému propojení české a německé dálniční sítě. Dálnice D5 dnes spojuje v délce 151 km Prahu s německými hranicemi u Rozvadova. Tunel Valík byl prvním zprovozněným raženým dálničním tunelem v České republice. Vyhovuje evropským bezpečnostním standardům a splňuje náročná ekologická hlediska.