Tunel Libouchec

Tunel Libouchec

Tunel Libouchec

Dálnice D8 v úseku Trmice – státní hranice ČR/SRN, úsek 0807/II F

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel:
Sdružení MS (Metrostav a. s., Skanska a. s.)

Projektant:
Tunel: IKP Consuling Engineers s. r. o.
Galerie: Valbek spol. s r. o.,

Doba výstavby:
2005-2006

Technická data:
Tunel Libouchec je úboční tunel na dálnici D8 nad obcí stejného jména. Má dvě jednosměrné tunelové trouby každou se dvěma jízdními pruhy. Západní tunelová trouba je délky 480 m, východní tunelová trouba je dlouhá 388 m. Tunely jsou navzájem propojeny dvěma průchozími bezpečnostními propojkami. Na jihu navazuje tunel na mostní estakádu Knínice a na severu je trasa vedena v odřezu k mostu a tunelu Panenská. Tunel byl vyražen v tektonicky porušených horninách rulového krystalinika při rozčlenění na kalotu a jádro se dnem bez protiklenby. Teoretická plocha výrubu v převážné části tunelu činila 75 m2. Definitivní ostění je monolitické o světlé ploše 57 m2.

Tunely Libouchec byly uvedeny do provozu 21. prosince 2006.