Tunel Klimkovice

Tunel Klimkovice

Tunel Klimkovice

Tunel na dálnici D47

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic, a. s.
Závod Brno

Dodavatel:
Sdružení firem D4707 (Skanska DS, Metrostav a. s., Subterra, a. s., Strabag, a. s.)
Tunel: Metrostav a. s., Subterra a. s.


Projektant:
Amberg Engineering Brno,a. s.

Doba výstavby:
Tunely 2005–2008

 

 

Technická data:
Dálniční tunel Klimkovice je součástí dálnice D47 v úseku Bílovec - Ostrava Rudná. Ražená a hloubená část tubusu A je 1077 m a tubusu B pak 1088 m. Vybudováním tunelu jsou před vlivy dopravy ochráněny blízké lázně Klímkovice – Hýlov s léčivými prameny.
Ražení obou tubusů dálničního tunelu bylo prováděno z brněnského i z ostravského portálu. Délka ražené části tubusu A činí 865 m a délka tubusu B pak 875 m.
Horninové prostředí je tvořeno jílovci a pískovci. Při členění průřezu na kalotu, jádro a protiklenbu byl celý výrubní průřez 120 m2. Definitivní ostění o světlém průřezu 72 m2 je z monolitického železobetonu s polypropylenovými vlákny a s finálním nátěrem chránícím proti vlivu chemických rozmrazujících látek.
Tunel byl dán do provozu 6. května 2008.