Průzkumná štola Radlické radiály JZM - Smíchov

Průzkumná štola Radlické radiály JZM - Smíchov

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu č. 9567 „Radlická radiála JZM – Smíchov“

Investor
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Dodavatel
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant
Satra spol s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Dodavatel geotechnického monitoringu
INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Dodavatel průzkumných prací
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Doba výstavby
5/2014 – 11/2015 (doba výstavby průzkumné štoly dl. 850m – STT-Severní tunelová trouba)
10/2016 – 01/2017 (doba výstavby odbočení průzkumné štoly dl. 180m do JTT- Jižní tunelová trouba)

Technický popis
Průzkumná geologická štola s přístupovou šachtou. Veškeré konstrukce jsou řešeny jako dočasné. Štola pouze v primární obezdívce.
Důvod realizace průzkumné štoly – složité geologické poměry. V zájmovém území se očekávalo zastižení krasových jevů v polohách dvorecko-prokopských vápenců. Zároveň byly očekávány značné přítoky podzemních vod do díla.
Šachta o profilu 56 m2 hloubky 13 m. Štola s převládajícím profilem 13,46 m2 délky 850 m, čtyři výhybny. Ražba dovrchní s maximálním stoupáním 6 %.
Šachta realizována v záporovém pažení s lanovými kotvami, v nižších polohách zajištění SB se sítěmi a svorníky. Štola zajištěna SB, sítěmi, příhradovými rámy a radiálními svorníky. Ražba pomocí NRTM, mechanické rozpojování v úvodní části, dále s použitím trhacích prací.

Postup výstavby
Staveniště předáno 5.5.2014, realizována přístupová šachta, ražba pod městským okruhem a železniční tratí. Byla provedena ražba 850 m průzkumné štoly dle zadání. Následně proběhla doplňková realizace ražby propojení do JTT budoucího tunelu Radlice - ražba doplňkových 180 m profilu štoly. V současné době (březen 2017) probíhá komplexní vyhodnocení průzkumných prací a kompletace závěrečné geologické zprávy.

Fotografie - archiv S u b t e r r a a.s.


  Obr. 1 Těžní šachta a pásový otočný jeřáb RDK 300-1


Obr. 2 Těžní šachta v ulici Ke Sklárně


Obr. 3 Zpětný pohled do těžní šachty z raženého prostoru pod městským okruhem


Obr. 4 Přechod z ražené části pod městským okruhem na standardní profil štoly


Obr. 5 Nakladač AC Häggloader 7HR-B


Obr. 6 Kloubový dampr Paus AKV 242 v těžní šachtě


Obr. 7 Odtěžba rubaniny vanami


Obr. 8 Detail zajištění těžní šachtyObr. 9 Odbočení průzkumné štoly