Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě

Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě

OBJEDNATEL:

Správa Pražského hradu

DODAVATEL:

Divize 5, Metrostav a. s.
Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5 

PROJEKTANT:

AP Atelier - Křístek, Trčka a spol., s. r. o.
Metroprojekt, a. s.

DOBA VÝSTAVBY:

04/2001-08/2002

INVESTUJÍCÍ ORGANIZACE:

Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 
Správa Pražského hradu

TECHNICKÁ DATA:

Jelení příkop býval překlenut dřevěným mostem, který měl dva zděné pilíře. V 18. století byl most zrušen a nahrazen sypaným valem. Tím došlo k rozdělení Jeleního příkopu na dolní a horní část. Záměrem objednatele bylo obnovit pro pěší návštěvníky Pražské hradu spojení mezi dolním a horním Jelením příkopem.

Val byl proražen štolou podkovovitého, značně převýšeného profilu a délce cca 80 bm. Trasa je v přímé s jednotným podélným sklonem ke spodnímu Jelenímu příkopu. Štola byla ražena ve dvou etapách - nejprve horní část (kalota), následně spodní část a dno. Použity byly prvky Nové rakouské tunelovací metody. V průběhu ražby byla bourána zděná konstrukce tereziánské štoly, která odváděla vodu Brusnice. Nosná konstrukce štoly je jednovrstvá, bez izolace a tvoří ji stříkaný beton vyztužený ocelovými prvky. Vnitřní, nenosná, podhledová klenba byla vyzděna z pálených cihel ukládaných netypicky na výšku. Dno štoly je prohloubeno a protéká jím potok Brusnice. Zhruba v polovině délky štoly je výklenek, ve kterém je možné vidět část původního pilíře nyní již neexistujícího Prašného mostu. Celá hmota valu je tvořena historickými navážkami a proto tunelářské i zemní práce probíhaly za nepřetržitého archeologického dozoru.

Křídla obou portálů jsou z monolitického betonu s jutovou tkaninou při pohledovém povrchu. Součástí díla - kromě vlastní štoly a portálů - byly i přeložky a úpravy kanalizace, přípojky elektro, přístupová cesta v horním úseku a sadové úpravy.

Po otevření průchodu pro veřejnost je možné projít z Klárova celým Jelením příkopem s nevšedními pohledy na Hrad a vyjít až na Novém Světě.