Dvoukolejný tunel metra trasa IV.B

Dvoukolejný tunel metra trasa IV.B

INVESTOR:

IDS a. s.
Praha 2, Na Moráni 3 

NA OBJEDNÁVKU:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor městského investora
Praha 1, Vyšehradská 51 

DODAVATEL:

Divize 5, Metrostav a. s.
Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5 
tel.: 02/ 510 15 516 
fax: 02/ 510 15 519 

PROJEKTANT:

Metroprojekt a.s.
Praha 2, I. P. Pavlova 2 

DOBA VÝSTAVBY:

06/1995-07/1997

INVESTIČNÍ NÁKLADY:

280 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA:

Na trase IVB pražského metra byl poprvé použit ražený dvoukolejný traťový tunel. Navazuje v oblasti Lehovce na dva jednokolejné tunely, ražené nemechanizovaným štítem ze stanice Hloubětín.
Tunel byl ražen Novou rakouskou tunelovací metodou. Výstavba měla několik etap. Během ražení tunelu bylo nejprve budováno primární ostění ze stříkaného betonu. Na primární ostění pak byla připevněna mezilehlá fóliová izolace, která zajišťuje dokonalou vodonepropustnost tunelu. Definitivní ostění tunelu tvoří monolitická betonová konstrukce, betonovaná do posuvného bednění.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Celková délka: 701 m
Plocha výrubu: 54-89 m2
Výška nadloží: 6-26 m
Osová vzdálenost kolejí: 3700-5800 mm