Bezbariérový přístup Jiřího z Poděbrad

Bezbariérový přístup Jiřího z Poděbrad

Bezbariérový přístup do stanice Jiřího z Poděbrad

Doba výstavby: zahájení 09/2021         

Investor: Dopravní podnik Hlavního Města Prahy a.s.

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: STRABAG a.s. – AžD Praha a.s.

 

    V rámci revitalizace stanice Metra Jiřího z Poděbrad probíhají razicí práce na vybudování bezbariérového přístupu. Projekt představuje ucelený soubor hloubených šachet a ražených chodeb. Toto zpřístupnění propojí úroveň nástupiště stanice, v hloubce cca 45 m, s úrovní terénu. Celé dílo zahrnuje z povrchu paženou, záporovou jámou, do hloubky 9,5 m. Na ni navazuje šachta kruhového průřezu s plochou 128,5 m2 a hloubkou 21,6 m. Do šachty je zaústěna přestupní chodba s plochou od 45,6 m2 do 63,3 m2, s celkovou délkou 60,8 m. Z úrovně dna přestupní chodby je dvojice šachet obdélníkového průřezu. Šachta schodišťová s plochou 58,6 m2, s celkovou hloubkou 21,8 m a šachta výtahová s plochou 24,9 m2. Ze schodišťové šachty je ražena přestupní chodba s délkou 9,2 m, která propojuje novou výtahovou šachtu, s veřejnou částí nástupiště.

 

V současné době (4/2023) jsou dokončovány práce na ražbách a od 5/2023 bude prováděna hydroizolace a definitivní ostění.