Automobilový tunel "Pražská radiála"

Automobilový tunel "Pražská radiála"

PRAŽSKÁ RADIÁLA - BRNOradiala.jpg - 29392 Bytes

INVESTOR:

Brněnské komunikace a. s. z pověření Magistrátu města Brna

DODAVATEL:

Vyšší dodavatel: Dopravní stavby a mosty Olomouc
Tunely: Subterra a. s.

PROJEKTANT:

Amberg Engineering Brno a. s.
(Dokumentace pro stavební povolení, realizační projekt, projekt skutečného provedení, autorský dozor, měření)

DOBA VÝSTAVBY:

Projekce: 1995-1997
Provádění: 1995-1998

INVESTIČNÍ NÁKLADY:

860 mil. Kč

TECHNICKÁ DATA:

Tunel je součástí vnějšího dopravního okruhu v Brně. Tunel dálničního typu má dvě roury o délce 510,5 m (302 m raženo NRTM, 198 m hloubený úsek) a 497,2 m (292 m raženo NRTM, 175 m hloubený úsek). Ražba probíhala členěným porubem s rozdělením čelby na kalotu o ploše výrubu cca 45 m2 a počvu o ploše cca 50 m2. Primární ostění bylo prováděno jako nosná konstrukce, sekunndární ostění jako pohledové. Horninový pilíř mezi tunely dosahoval mocnosti 4,5 až 9,0 m.