Automobilový tunel Hřebeč

Automobilový tunel Hřebeč

INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice

DODAVATEL:

Divize 5, Metrostav a. s.
Na Zatlance 1350/13,150 00 Praha 5 
tel.: 02/ 510 15 516 
fax: 02/ 510 15 519 

PROJEKTANT:

Transconsult, s. r. o.
Nerudova 37, Hradec Králové

DOBA VÝSTAVBY:

Projekce:
Provádění:

INVESTIČNÍ NÁKLADY:

mil. Kč

TECHNICKÁ DATA:

Silniční tunel Hřebeč je součástí přeložky silnice I/35, která se nachází v okrese Svitavy. Je prvním raženým tunelem dálničního typu v České republice. Je třípruhový - 3 x 3,65 m s přídavným pruhem pro pomalá vozidla. Celková délka je 357 m, z toho 298 m ražených. Ražený profil je 151-160 m2, výška nadloží 5,5-17 m.

Silniční tunel se razil Novou rakouskou tunelovací metodou. Ostění tunelu je dvouplášťové s mezilehlou izolací. Primární ostění tvoří stříkaný beton s ocelovými sítěmi, příhradovými ocelovými rámy a s hydraulickými svorníky. Definitivní ostění je z monolitického železobetonu. Součást stavby tunelu také představují doprovodné objekty - větrání, osvětlení, odvodnění, sdělovací vedení, provozní soubor a centrální řídicí systém.