Publikace Zpětná analýza mělce založených tunelových konstrukcí

08.10.2014
Autoři Ing. Aleš Zapletal, DrSc. a Ing. Tomáš Louženský

Zájemci si zde mohou stáhnout publikaci autorů Ing. Aleše Zapletala, DrSc. a Ing. Tomáše Louženského s názvem

Zpětná analýza mělce založených tunelových konstrukcí