Aktuality z 2/2023

15.02.2023
Aktuality z 2/2023
Aktuality z února 2023 - ČR: metro D, tunel Blanenský, SR: tunely Bikoš, Čebrať, Višňové

ČESKÁ REPUBLIKA

Metro D – nová linka pražského metra

V dubnu 2023 to bude již rok, co byly zahájeny práce na realizaci prvního úseku výstavby nové trasy metra I.D, který obsahuje dvě ražené stanice Pankrác a Olbrachtova, dále ražený tunelový mezistaniční úsek a ražený propojovací tunel s trasou C.

V popisu projektu stojí, že ražená stanice Pankrác je jednolodní, přestupní a je hluboká 33 m, že dvoulodní ražená stanice Olbrachtova je vedena atypicky v oblouku a je hluboká 30,6 m, že traťový mezistaniční úsek mezi oběma stanicemi je veden v kombinaci jednokolejných a dvoukolejných traťových tunelů v celkové délce cca 1000 m, a že tunelová propojka mezi již provozovanou trasou C a dnes budovanou trasou D má délku 976 m.

Na Pankrácké pláni a jejím nejbližším okolí je v současné době již velmi dobře pozorovatelný poměrně masivní rozvoj vlastní stavby, kde četné zábory ploch primárně slouží jako zařízení staveniště a sekundárně jako podpora pro již méně viditelnou, ale přitom rozhodující činnost v podzemí tedy vlastní ražbu.

K únoru letošního roku jsou ražby do stanice Pankrác vedeny dvěma základními směry. Ve směru od centra města již byly vyraženy přístupové štoly v délce 174 m a následně zahájeny ražby prvních desítek metrů vzduchotechnických tunelů stanice (obr. 1). Z opačného směru a v pokračování mezistaničního úseku byla zahájena ražba patní štoly vlastní stanice, z které je k začátku února hotovo cca 100 m (obr. 2).

Z traťových tunelů spojujících obě stanice bylo vyraženo cca 230 m a v půlce mezi nimi situované strojovny vzduchotechniky cca 35 m.

Vedle a v souběhu všech prováděných prací také probíhá kontinuálně pasportizace všech objektů v zóně ovlivnění a také monitoring všech stavebních oddílů včetně dotčené části provozované trasy metra C.

Důležité je, že v přípravě pro budoucí realizaci jsou i další, tedy zbývající úseky linky metra D. Dokladem toho je, že koncem roku 2022 byly podány nabídky zhotovitelů na realizaci úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory vč. traťových tunelů z Písnice, které nyní zadavatel hodnotí. Cílem je zahájit realizaci tohoto úseku na podzim roku 2023 tak, aby mohl být dokončen a uveden do provozu společně s již dnes realizovaným úsekem Pankrác – Olbrachtova, a to v roce 2029.

Dobrou zprávou je také to, že se nezapomíná ani na navazující úsek Pankrác – Náměstí míru směrem do centra města, kde v současné době projektant pro zadavatele již připravuje projektovou a soutěžní zadávací dokumentaci.

V závěru a v souladu s výše uvedeným můžeme tedy i dnes konstatovat, že výstavba projektu Metra D je stále v kondici a jde ve správném čase správným směrem. Zdali si to takto budeme moci říct i příště, a to zejména s ohledem na vývoj soutěže dalšího úseku, uvidíme.

Ani tak ovšem nic nebrání popřát a zvolat projetu Metro D jako již tradičně, zdař bůh!

Obr. 1 Ražba rozrážky do vzduchotechnických tunelů stanice Pankrác

Obr. 2 Ražba patní štoly stanice Pankrác

Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s evidenčním číslem 226

V rámci stavby „Adamov – Blansko, BC“, která byla zahájena v září roku 2021, byla mimo jiné provedená i rekonstrukce „nového“ tunelu pod Novým Hradem (původně uveden do provozu v roce 1992). Jednalo se o přeražbu jednokolejného železničního tunelu celkové délky cca 560 m, z toho ražená část má délku cca 546 m. Rekonstrukce spočívala v postupném odstranění stávajícího železobetonového segmentového ostění, rozšíření profilu a vybudování nového dvouplášťového ostění s vloženou mezilehlou izolací.

Tunel byl stavebně dokončen do 31. října 2022 a po instalaci kolejového svršku a trakčního vedení byl 11. prosince 2022 slavnostně obnoven provoz na celém modernizovaném úseku Brno – Blansko. Rekonstrukci tunelu Blanenský č. 8/2 bude věnován samostatný článek v časopisu Tunel č. 2/2023. Obr. 3 zachycuje pohled na adamovské portály tunelu č. 8/2 a sousedního tunelu č. 8/1 po rekonstrukci. Bohužel se potvrdilo pravidlo, že poté, co zhotovitel opustí staveniště, se objeví nezvaný „umělec“, který poničí cizí věc nesmyslnou čmáranicí.

U příležitosti dokončení přestavby tunelu č. 8/2 byla vyražena pamětní medaile, která je zobrazena na obr. 4. Na lícové straně medaile je v levé polovině znázorněno ostění původního tunelu, na pravé pak ostění po rekonstrukci včetně letopočtů uvedení do provozu obou etap.

Grafický návrh:     Tomáš Just, Jiří Umlauf
Výroba:                  Halen s.r.o., Zlatohorská mincovna
Materiál:                patinovaná mosaz
Parametry:            ø 68 mm, hmotnost 66 g
Vyraženo:              120 ks

Obr. 3 Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2

Obr. 4 Avers a revers pamětní medaile

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunely na diaľničnej sieti

Tunel Bikoš

Práce na stavbe úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa pokračujú v súlade so zmluvným harmonogramom. Túto časť rýchlostného obchvatu krajského mesta Prešov, ktorej súčasťou je dvojrúrový tunel Bikoš dĺžky 1155 m, budú môcť motoristi začať používať v júli tohto roka. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s (obr. 5).

Práce na stavebnej časti tunela Bikoš sú už takmer ukončené, prebieha ešte dokončovanie terénnych úprav na portáloch a prevádzkovo-technických objektov. Pokračujú práce na technologickom vybavení tunela zahrňujúce montáž osvetlenia, pokládku káblov a zariadení energetického napájania

Na druhú časť obchvatu na R4, ktorej súčasťou bude tunel Okruhliak, si motoristi budú musieť počkať ešte niekoľko rokov. Jeho výstavba by mala trvať viac ako štyri roky, odhadovaná hodnota je 263 miliónov eur bez DPH. Aktuálna lehota na predkladanie a otváranie ponúk v tendri je 1. marca 2023, pôvodný termín 25. mája 2022 bol už šesťkrát posunutý.

Tunel Čebrať

Razenie tunela Čebrať sa stáva pomaly minulosťou. Južná tunelová rúra bola prerazená 15. novembra 2022 a k dnešnému dňu je razenie ukončené vrátane stupňa a protiklenby. V severnej rúre chýbajú do prerazenia v kalote posledné 4 metre.

V južnej tunelovej rúre sú práce razičov momentálne zamerané na rekonštrukciu núdzového zálivu č. 1 (obr. 6), ktorý je potrebné z dôvodu prebehnutých deformácií profilu v minulosti zrekonštruovať v celej dĺžke 50 m. Realizácia sekundárneho ostenia v južnej rúre je už naplno rozvinutá. Zo základových konštrukcií ostáva z celého tunela zhotoviť 36 protiklenieb (obr. 7). Betonáž horných klenieb je realizovaná dvomi zostavami debniacich vozíkov a k dnešnému dňu je vybetónovaných 74 horných klenieb.

V severnej tunelovej rúre je predpoklad ukončenia raziacich prác do konca februára 2023. Práce na sekundárnom ostení sú tiež rozbehnuté v plnom rozsahu, hoci k dnešnému dňu majú oproti južnej rúre viac ako mesačný sklz. Základové konštrukcie – protiklenby – sa dnes budujú pri priečnom prepojení č. 7, čo znamená, že už sú za polovicou tunela. Horné klenby v severnej rúre sú betónované takisto dvomi betónovacími zostavami a dnes je vybetónovaných 40 blokov.

Tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s.

Tunel Višňové

Tunel Višňové s dĺžkou 7 450 m je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a jeho zhotoviteľom je združenie „SKANSKA-VIŠŇOVÉ“. Práce na dokončení najdlhšieho tunela v Slovenskej republike prebiehajú v nepretržite v dvojsmennej prevádzke.

V zimnom období sa práce na portálových častiach tunela utlmili a väčšina stavebných prác prebieha v samotnom tuneli a v drenážnej štôlni. Prevádzkovo-technologické objekty (PTO) nachádzajúce sa na západnom a východnom portáli sú stavebne ukončené vrátane zateplenia, finálnej fasády a povrchových úprav miestností. Na východnom portáli práce prebiehajú na definitívnych obkladových konštrukciách z gabionov.

Sekundárne ostenia v severnej a južnej tunelovej rúre vrátane 18 núdzových zálivov realizovaných pomocou debniacich vozíkov sú ukončené (obr. 8). Posledné bloky hornej klenby boli zrealizované v úseku od východného portálu. Debniace vozíky č. 3 a č. 4 svoju úlohu ukončili realizáciou dvoch hĺbených blokov tunela dĺžky 8 m v decembri 2022 a januári 2023. Práce finišujú aj na posledných blokoch núdzových zálivov NZ-3J a NZ-3S, kde sa sekundárne ostenie realizuje posuvným systémovým debnením v troch krokoch – 2x bočná stena a samotná klenba núdzového zálivu. Stavebne bola ukončená realizácia všetkých 10 prestupov do drenážnej štôlne z priečnych prepojení. V samotnej drenážnej štôlni sa realizuje zosilnenie ostenia a výklenky pre zvedenie drenážnych vôd do stredového žľabu.

Na horných klenbách definitívneho ostenia prebiehajú vyspravenia povrchov – brúsenie, čistenie a oprava povrchu. Tieto práce sa realizujú na piatich samostatných pracoviskách. Začiatkom roku boli začaté práce na vnútorných konštrukciách – realizácia výplne výklenkov s osadením šácht, deliacich priečok SOS kabín a priečok do priečnych prepojení. Súčasne v zmysle objednávateľom schváleného rozsahu prác sa realizujú opravné práce na drenážnom systéme tunela po bývalom zhotoviteľovi tunela.

V oboch tunelových rúrach je zrealizovaná hrubá odťažba dna tunela a práce pokračujú na dobetónovaní výplne dna tunela. Z celkovej dĺžky tunela ostáva zrealizovať posledných 1 500 metrov. V súvislosti s realizáciou stavebného objektu vozovky tunela sú naplno rozbehnuté práce na realizácii drenážneho odvodnenia pláne vozovky a priečnych prepojení drenážneho systému pod vozovkou zo zvedením vôd do odvodňovacej štôlne. V južnej tunelovej rúre sa začala realizácia odvodnenia vozovky (štrbinové žľaby, obr. 9).

Tunel Višňové na D1 nie je len veľký stavebný projekt v rámci výstavby diaľničnej siete SR. Je to aj mediálne intenzívne sledovaná stavba, a to na základe jej komplikovanej histórie aj súčasnosti. Predovšetkým je to ale sociálno-spoločenská téma pre všetkých občanov, ktorí v okolí žijú a každodenne trpia zložitou dopravnou situáciou v regióne. Z tohto dôvodu vznikla na ministerstve dopravy SR myšlienka, ako ľuďom vysvetliť zrozumiteľne to, čo sa na stavbe tunela Višňové deje a kam sa stavba posúva. Posledný aktuálny príspevok je možné zhliadnuť na linku https://youtu.be/r2vwHJ_ywmY.

Obr. 5 Pohľad do tunelovej rúry tunela Bikoš

Obr. 6 Rekonštrukcia zálivu č. 1 v južnej rúre tunela Čebrať

Obr. 7 Budovanie protiklenby vo vystrojovacej triede VT 7 v tuneli Čebrať

Obr. 8 Realizácia sekundárneho ostenia núdzového zálivu v tuneli Višňové

Obr. 9 Pokládka štrbinových žľabov odvodnenia vozovky v tuneli Višňové