Kontakty

 

Sekretariát

Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
generální sekretář CzTA ITA-AITES


Adresa

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8-Libeň

Mobil, email

Ing. Markéta Prušková, Ph.D.     +420 702 062 610
pruskova@ita-aites.cz


Pozn.:
CzTA je plátcem DPH a její IČO je 4962 9972; DIČ: CZ 4962 9972