Knihovna CzTA

KNIHOVNA CzTA

(stav k 1. 9. 2018)

EDICE: DOKUMENTY CzTA

Bezpečnost práce při výstavbě tunelů
Příručka pro pracovníky a dozor při stavbě tunelů
Praha, ČTuK, 2006. Sv. 1., 123 s.

Zásady a principy NRTM jako převažující metody konvenčního
tunelování v České republice

Pracovní skupina pro konvenční tunelování
Praha, ČTuK, 2006. Sv. 2., 43 s.

Stříkaný beton v podzemním stavitelství
Pracovní skupina pro stříkaný beton
Praha, ČTuK, 2008. Sv. 3., 68 s.

Přehled terminologie podzemního stavitelství
(Výklad a překlad základních pojmů)
Pracovní skupina pro odbornou výchovu
Praha, ČTuA, 2011. Sv. 4., 80 s.

Rakouská směrnice pro geotechnický návrh konvenčně ražených podzemních staveb
Charakterizace horninového masivu a přehledný postup pro určování metody ražby
a zajištění výrubu při projektování a v průběhu ražby
(Český překlad)
Praha, ČTuA, 2011. Sv. 5., 31 s., příl.


ČASOPISY

K dispozici jsou neúplné ročníky jednotlivých titulů vždy od uvedeného roku.

Tunnelling and Underground. Space Technology 1993
Oxford, Elsevier, Ltd.
Gallerie 1994
Italina Tunnelling Society
Bologna
Tunnel 1995
Officielles Organ der STUVA
Deutschland
World Tunnelling 1995
Mining Communications Ltd.
Tribune 1996
Lausanne, ITA AITES
Tunnels et Espace Souterrain 1996
A.F.T.E.S.
Paris
Tunnelling journal 2015
The international journal for the tunnelling industry
+ North American
Kent, TGS Media Ltd.
Tunnels and Tunnelling International 1997
Kent, Welmington Media Ltd.
Geotechnika 2000 
Praha, Čeněk a Ježek s. r. o.
Beton 2003
Praha, Beton TKS, s. r. o.
Geomechanics and Tunnelling 2008
(dříve Felsbau)
Salzburg, Austrian Society for Geomechanics (ÖeGG)
Nodig 2009
Praha, Česká společnost pro bezvýkopové technologie

SBORNÍKY

Konference WTC ITA-AITES

Tunnel and Underground Works Today and Future
Proceedings of the International Congress.
The ITA Annual Meeting 1990
Cheugdu, 3. – 7. September 1990
International Academic Publishers. Vol. 1 – 3
WTC 1992 Towards New Worlds in Tunneling
Acapulco, 16. – 20. May 1992
Rotterdam, A. A. Balkema 1992. Vol. 1 – 2
WTC 1993 Options for Tunnelling 1993
Amsterdam, 19. – 22. April 1993
Amsterdam, Elsevier 1993
WTC 1996 North American Tunneling
Washington DC, 21. – 24. April 1996
Brookfield, A. A. Balkema 1996. Vol. 1 – 2
WTC 1997 Tunnels for People
Vienna, 12. – 17. April 1997
Rotterdam, A. A. Balkema 1997. Vol. 1 – 2
WTC 1999 Challenges for the 21st Century
Oslo 31. May – 3. June 1999
Rotterdam, A. A. Balkema 1999. Vol. 1 – 2
WTC 2000 Johannesburg 2000
Johannesburg, The South African Institute of Mining and Metallurgy
WTC 2001 Progress in Tunnelling After 2000
Milan 10. – 13. June 2001
Bologna, Patron Editore 2001. Vol. 1 – 3
WTC 2003 (Re) Claiming the Underground Space
Amsterdam, 12. – 17. April 2003
Lisse, A.A. Balkema Publishing 2003. Vol. 1 – 2
WTC 2004 Underground Space for Sustainable Urban Development
Singapore, 22. – 27. May 2004
TUST Special Issue, Vol 21, July - September 2004 (včetně CD)
WTC 2005 Underground Space Use
Analysis of the Past and Lessons for the Future
Istanbul, 7. – 12. May 2005
Leiden, A. A. Balkema Publishers 2005. Vol. 1 – 2
WTC 2006 Safety in the Underground Space
Seoul, 22. – 27. April 2006
TUST Special Issue, Vol 21, May – July 2006 (včetně CD)
WTC 2007 Undrground Space the 4 th Dimension of Metropolises
Prague 5. – 10. May 2007
Leiden, Balkema Taylor+Francis 2007. Vol. 1 – 3
WTC 2009 Safe Tunnelling for the City and for the Environment
Budapest 23. – 28. May 2009
Budapest, Hungarian Tunneling Association
WTC 2011 Undreground Space in the service a sustainable society
Helsinki 20. – 26. May 2011
Helsinki, MTR FTA
WTC 2013 Underground – the Way to the Future
Geneve 31. 5. – 7. 6. 2013
Leiden, Balkema 2013. 354 s.
WTC 2015 See Tunnel - Promoting tunnelling in South East European Region
Dubrovnik 22. – 28. May 2015
Zagreb, Hubitg 2015. 827 s.


Konference ČTuK

Podzemní stavby
Sborník příspěvků na konferenci
Praha 3. – 5. 11. 1994
Praha, Metrostav 1994
Podzemní stavby 1988
Sborník příspěvků na celostátní symposium
Praha, ČSVTS Metrostav 1988
Podzemní stavby 1988
Příspěvky zahraničních účastníků
Praha, ČSVTS Metrostav 1988
Podzemní stavby 1988
Generální referáty na celostátní symposium
Praha, ČSVTS Metrostav 1988
 

STA
Žilina 2015 Program +CD

Tunely a podzení stavby 2015
Konference 11. – 13. 11. 2015
Žilina , STA, nestr.

CzTA
CzTA 2000 Podzemní stavby

Mezinárodní konference 9. – 11. 10. 2000 Praha
Praha, ČTuK 2000
CzTA 2003 Podzemní stavby
Mezinárodní konference 18. – 20. 11. 2003 Praha
Sborník příspěvků
Praha, ČTuK 2003
CzTA 2010 Podzemní stavby
Mezinárodní konference 14. – 16. 6. 2010 Praha
Sborník příspěvků. Transport and City Tunnels.
Praha, ČTuK 2010. 981 s. + CD
CzTA 2013 Podzemní stavby
12. mezinárodní konference 22 .– 24. dubna 2013 Praha
Sborník abstraktů + CD Sborník přednášek (česky, anglicky)
Praha, ČTuA 2013. 160 s.
CzTA 2016 Podzemní stavby
13. mezinárodní konference 23. – 25. května 2016 Praha
Sborník abstraktů + CD Sborník přednášek (česky, anglicky)
Praha, ČTuA 2016. 70, 150

Ostatní konference, semináře, workshopy

Progress and Innovation in Tunnelling
Proceedings of International Congress
Toronto, 9. – 14. September 1989. Vol. 1 – 2.
Velké podzemní stavby ve Francii. Sborník příspěvků
Praha, Středisko francouzské vědecké a technické dokumentace 1989
Development and Utilization of Subsurface Space in Urban Area
Japan Tunnelling Association
Tokyo, 27. – 29. March 1990
Geotech 1990. International Symposium Proceedings
Tokyo, 16. – 18. April 1990
Current Experiences in Tunnelling
Proceedings of the International Symposium
Cairo, 27. – 28. January 1992
Tunelmi k zlepšeniu životného prostredia
Slovenský tunelársky komitét ITA/AITES
Zborník příspěvků mezinárodní konference
Poprad – Tatry, 23. – 25. 10. 1995
Hornická Příbram ve vědě a technice
Sborník přednášek 140. výročí účinnosti obecného hornického zákona
Příbram, 17. – 19. 10. 1995
Budownictwo podziemne 1996
Konferencja Naukowo-Techniczna
Kraków 26. – 27. września 1996
Tradition & Development in Underground Constructions
Proceedings of the second national Conference
For Undeground Structures
Brasov, 3. – 5. October 1996
Tunely pre tretie tisícročie
Zborník príspevkov
Prievidza, 18. – 20. 11. 1996
Geotechnické problémy líniových stavieb
2. geotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou
Bratislava, 18. – 19. 9. 1996
Aplikace PUR v hornictví a podzemním stavitelství
Sborník příspěvků semináře
Ostrava, 23. 2. 1996
Tunnelling Asia 1997
Central Board of Irrigation and Power and
Adhering Comittee of International Tunnelling Association India
New Delhi, 20. – 24. January 1997
Tunnelling Asia 1997
Special Lectures
New Delhi, 20. – 24. January 1997
Characterisation of TBM for tunnelling flysches
UN/ITA Workshop
Tarifa, 20. – 22. February 1997
Undeground Space
7. International Conference of the ACUUS
Montreal, 29. 9. – 3. 10. 1997
Undeground Space
Abstract of the Conferences
Montreal, 29. 9. – 3. 10. 1997
Undeground City: Geotechnology and Architecture
Proceedings of the International Conference
Saint-Petersburg, 8. – 10. September 1998
Underground Construction in Modern Infrastructure
Proceedings of the International Conference
Stockholm 7. – 9. June 1998
Sborník přednášek
4. konference o bezvýkopových technologiích
Jeseník 13. – 14. 10. 1998
Ground Challenges & Expectations in Tunnelling Projects
Proceedings of the International Symposium
Cairo, 1. – 2. February 1999
Workshop Strait Crossings – Subsea Tunnels
Possibilities, limitations and alternatives
Proceedings
Oslo, 30. May 1999
Travaux en Souterrain Ambitions et Realites
Proceeding of an International Conference
Paris, 25. – 28. Octobre 1999
Costing of TBM – built tunnels
UN/ITA Workshop
Rabat, 22. – 24. April 1999
Podzemní skladování vyhořelého jaderného paliva
Sborník příspěvků
Ostrava, 20. října 1999
Design, Construction, Operation and other Aspects Tunnels
Seminar
Jaya Petaling, 28. February 2000
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století
Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Ostrava, 15. – 16. 2. 2001
Navrhování a provádění betonových konstrukcí
podle evropských norem EN 206-1, ENV 13670-1
Seminář, Česká betonářská společnost
Praha 6. června 2001
Podzemné stavebníctvo
Zborník príspevkov z konferencie
Bojnice, 7. – 9. Októbra 2001
Optimalizácia geotechnických konštrukcií
Zborník 5. slovenskej geotechnickej konferencie
Bratislava, 18. – 19. Septembra 2001
Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002
Konference, Česká betonářská společnost
Praha, 20. – 21. března 2002
Tunnelling in Russia and in the CIS
Countries at the Beginning of the Century:
Experience and Prospects
Moscow, 28. – 31 October 2002
International Conference Workshop & Exhibition on Tunnelling &
Underground Space Use
Istanbul, 15. – 18. October 2002
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového
masivu a stavebních konstrukcí 2002
Sborník příspěvků 7. mezinárodního semináře
Ostrava, 14. – 15. 2. 2002
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového
masivu a stavebních konstrukcí 2003
Sborník příspěvků 8. mezinárodního semináře
Ostrava, 13. – 14. 2. 2003
COB
Proceedings COB EWorkshop
Netherlands Centre for Underground Construction
15. April 2003
Geotechnical Problems with Man-Made and Man Influenced Grounds
XIII. European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Prague, 25. – 28. August 2003. Vol. 1 – 4
Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003
2. konference a ECSN workshop
Praha, Masarykova kolej ČVUT 1. – 2. dubna 2003
Nové trendy v navrhování a provádění tunelů (Rakousko)
Praha, seminář 30. 9. 2004
Safe and Reliable Tunnels. Innovative European Achievements
Proceedings of the first International Symposium
Prague, 4. – 6. February 2004
Rock Engineering. Theory and Practice
Proceedings of the IRSM Regional Symposium
Eurock 2004 & 53. Geomechanics Colloquy
Salzburg, 7. – 9. October 2004
Eurock 2005
Impact of Human Activity on the Geological Environment
Proceedings of the International Symposium
Of the International Society for Rock Mechanics
Brno, 18. – 20. May 2005
54. Geomechanik Kolloquium
Salzburg 13. – 14. October 2005
In: Felsbau 5/2005
55. Geomechanik Kolloquium
Salzburg 11. – 13. October 2006
In: Felsbau 5/2006
56. Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2007
In: Felsbau 5/2007
57. Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2008
In: Geomechanik und Tunnelbau 5/2008
58.Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2009
In: Geomechanik und Tunnelbau 5/2009
59.Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2010
In: Geomechanics and Tunnelling, 2010. Vol. 3, No. 5, October, 687 s.
60. Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2011
In: Geomechanics and Tunnelling, 2011. Vol. 4, No. 5, October, 615 s.
61. Geomechanik Kolloquium
Salzburg, October 2012
In: Geomechanics and Tannelling, 2011. Vol. 5, No. 5, October, 647 s.
62. Geomechanik Kolloquium
Salzburk, October 2013
In: Geomechanics and Tannelling 2013. Vol. 6, No. 5, October. 619 s.
63. Geomechanik Kolloquium
Salzburk, October 2014
In: Geomechanics and Tannelling 2014. Vol. 7, No. 5, October. 639 s.
64. Geomechanics Colloquium
Eurock 2015 

Salzburk, October 7. – 10. 2015
Future Development of Rock Mechanics
Salzburk, Austria Society for Geomechamics. 1192 s.
Proceedings of the workshp Grouting
In the course of the IRSM regional Symposium
Eurock 2015 and 64. Geomechanics Colloquium

Salzburg, Austrian Society for Geomechanics 90 s.
Vorträge zum Deutschen Bautechnik-Tag 
Düsseldorf 28. – 29. April 2005
Deutscher Beton-und Bautechnik-Verein E.V.
Betonové konstrukce pro dopravní tunely
Sborník 2. kongresu České betonářské společnosti
Hradec Králové, 21. – 22. září 2006
Podzemné stavebníctvo 2006, Bojnice
Zborník príspevkov konferencie Skanska BS
Bojnice, 1 – 3. októbra 2006, Slovensko
Östereichischer Tunneltag 2004
Tagungsband – Proceedings
Salzburg, 6. Oktober 2004
Östereichischer Tunneltag 2006
Tagungsband Proceedings
Salzburg, 11. Oktober 2006
Hydroizolácie mostov a tunlov
Zborník 15. celostátní konference
Podbánské, 7. – 9. listopadu 2007
Beton v podzemních a základových konstrukcích
Sborník příspěvků 3. konference
Praha, 25. – 26. 3. 2008
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2008
Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
Ostrava, 21. – 22. 2. 2008
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2009
Sborník příspěvků 14. mezinárodního semináře
Ostrava, 19. – 20. 2. 2009
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2010
Sborník příspěvků 15. mezinárodního semináře
Ostrava, 11. – 12. 2. 2010
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2011

Sborník příspěvků 16. mezinárodního semináře
Ostrava, 10. – 11. 2. 2011. 187 s.
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2014

Sborník příspěvků 19. mezinárodního semináře
Ostrava, 27.– 28. 2. 2014. 245 s.
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2015

Sborník příspěvků 20. mezinárodního semináře
Ostrava, 12. – 13. 2. 2015. 230 s.
Betonové konstrukce pro období nových výzev
Proceedings of the 6thCCC Congres
Mariánské Lázně 30. 9. 2010
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2016

Sborník příspěvků 21. mezinárodního semináře
Ostrava, 18. – 19. 2. 2016. 158 s.

MONOGRAFIE

Canadian Tunnelling Canadien
An Annua Publication of the Tunnelling Association of Canada 1989, 264 s.
CIVILITES MONTZANARUM IN RE PUBLICA BOHEMOSLOVENICA
Nestr.
České inženýrské stavby
Praha, Prostor 2002, nestr.
DAMS in Bohemia and Moravia 1900
Praha 1991, 101 s.
Dokumentation. Grabenloses Bauen und Instandhalten von Leitungen in Deutschland
Hamburg 1997, 204 s.
Ekotunel Praha, 1994, nestr.
FRANKOVSKÝ, J.
Pod hory a doly
Polstoročná história podniku Banské stavby Prievidza
Priervidza, Banské stavby 2001, 102 s.
Heijboer, J., Hoonaard, J., Linde, F. W. J.
The Westerschelde Tunnel
Approaching Limits
Lisse, Swets AND Zeitlinger 2004, 292 s.
Hillestand, Knut Ove
Alta Kraftverk i Landskapet
The Alta Power Plant and the Landscape
Oslo, 1993, 87 s.
ITA-AITES 1974 – 1999 
25 Years, nestr.
ITA-AITES
Construction of the use of Underground Space to Sustainable Development
ITA/AITES 2002, nestr.
Norwegian Tunnelling Today
Norwegian Soil and Rock Engineering Association
Trondheim, University of Trondheim, 134 s.
Praha – BRNO – BRATISLAVA
Účelová publikace Federálního ministerstva dopravy
Bratislava, ALFA 1980, 143 s.
Podzemní stavitelství v České republice. Aut. kol.
Praha, Satra 2007. 318 s.
Stavíme Strahovský automobilový tunel
Praha, Metrostav 1989, 31 s.
The French underground Works
Lyon, AFTES 1996, 194 s.
Tunnelling Activities in Japan 1990 
Japan Tunnelling Association, 30 s.
Tunnelling Activities in Japan 1998
Japan Tunnelling Asociation , 34 s.
Tunnelling Activities in Japan 2000
Japan Tunnelling Association, 34 s.
Tunnelling Activities in Japan 2006
Japan Tunnelling Asociation, Tokyo
Tunnelling Activities in Japan 2008
Japan Tunnelling Asociation, Tokyo
Tunnelling in Southern Africa
South African National Council on Tunnelinng, 2000, 96 s.
Tunnelling in Korea 2003
Korean Tunnelling Asociation
ITA WTC Bidding Commitee 2006, 109 s.
Tunnelling Switzerland
Swiss Federal Institute of Technology
Lausanne 2002, 296 s.
Tunnels in the Netherlands. Underground transport connections
Civil Engineering Division of Rijkswaterstaat Tunnel Department 1987, 160 s.
Tunnels in the Netherlands a new Generation
Amsterdam, Public Works and Water Management 2003, 214 s.
Underground Construction
Sweden in Focus 1996, 36 s.
Unterirdisches Bauen in Deutschland
STUVA ITA Tagung 8. – 11. 5. 1995, 201 s.
Unterirdisches Bauen Deutschland 2005
STUVA-Tagung 28. 11. – 1. 12. 2005 Leipzig, 237 s.
100 Jahre Prof. Leopold Müller
Österreichische Gesellschaft für Geomechanik
Berlin, Ernst & Sohn, 2008, 140 s.
The Austrian Art of Tunnelling
in Construction, Consulting and Research
Austrian National Committee of ITA Austria
Berlin, Ernst & Sohn 2008, 199 s.
Povrchy betonu
Praha, Beton TKS 2008, 137 s.
Journal of Highway and Transportation
Research and Development

Vol. 2 Num. 3, 2007
Vol. 3 Num. 1, 2008, Num. 2, 2008
Vol. 4 Num. 2, 2010
China, Beijing
ATS Journal, March 2009, No. 7, 124 s.
Australian Tunnelling Society
ATS Journal, March 2009, No. 9, 132 s.
Australian Tunnelling Society
ATS Journal, October 2011, No. 12, 172 s.
Australian Tunnelling Society
Rock Sound of countless oportunities
Findland, MTR FTA, 2011. 129 s.
50 Years of NATM
Experience Reports
Wien, ITA, October 2012, 231 s.
FINDING, G., et al.
Das Museum im Berg
Bergbaumuseum Klagenfurt
Passau, Kunstverlag Peda 2007, 28 s., příl.
Betonové konstrukce 21. století
betony s přidanou hodnotou

Samostatná příloha časopisu Beton.
Praha, Beton TKS, s r. o. 2012, 142. s.
HORÁK, V. a kol.
Královopolský tunel Brno
Brno, Doplněk 2012, 315 s.
KLEE, L.
Tunnelling Schwitzerland
Anagostu, G., Ehrbar, H. (eds)
Zürich, Swiss Tunnelling Society 2013. 491 s.
Europas large Tunnel
In: Beton- und Stahlbrtonbau. Special
Berlin, Erst & Sohn 2013. 74 s.
Think Deep:
Planning, development and use of underground space in cities.
Laussane, ISOCARP, ITA-AITES, ITACUS 2015. 110 s.


KNIHY, SKRIPTA

ALDORF, J.
Mechanika podzemních konstrukcí
Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava,
Fakulta stavební 1999, 410 s.
DOBIÁŠ, A. (ed.)
Stavby ČSSR 1981--1985
Bratislava, ALFA 1986. nestr.
Fire and Life Safety for Underground Facilities
Present Status of Fire and Life Safety Principles
Related to Underground Facilities Final Report
ITA 1996, 144 s.
FROLOV, S.,KRUK, E.
Metropoliteny and linijach melkogo založenija
Novaja koncepcija stroitelstva
Moskva, TIMR 1994, 242 s.
GALLER, R., et al.
NATM The Austrian Practice of Conventional Tunnelling
Salzburg, Austrian Society for Geomechanics 2010, 73 s.
KLEPSATEL, F., MAŘÍK, L., FRANKOVSKÝ, M.
Městské podzemní stavby
Bratislava, Jaga 2005, 285 s.
KOŘÍNEK, R., ALDORF, J.
Geotechnický monitoring
Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická, 90 s.
KRČÍK, M.
Fáračky a smoking
Martin, Vydavatelstvo Matice Slovenskej 2006, 298 s.
PAŠEK, J., MATULA, M., a kol.
Inženýrská geologie
Praha, Česká matice technická 1995. 1 díl 347 s., 2 díl 610 s.
ROZSYPAL, A.
Inženýrské stavby. Řízení rizik
Bratislava, Jaga 2008, 174 s.
ROZSYPAL, A.
Kontrolní sledování a rizika v geotechnice
Bratislava, Jaga 2001, 198 s.
Schildvortrieb mit Fübbingausbau
Eine umweltschonende, sicher Baumethode
Hamburk, German-Czech Scintific Foundation (WSDTI) 2009, 287 s.
SVOBODA, A.
Brněnské podzemí
Kniha první. 2. vyd.
Brno, R-atelier, s. r. o., 2007. 165 s.
SVOBODA, A.
Brněnské podzemí
Kniha druhá. 1. vyd.
Brno, R-atelier, s. r. o., 2005. 207 s.
SVOBODA, A.
Brněnské podzemí
Kniha třetí. 1. vyd.
Brno, R-atelier, s. r. o., 2013. 211 s.
VANÍČEK, I., a kol.
Stárnutí podzemních konstrukcí -- Metro Praha
Praha, ČVUT 2008, 168 s.
WOOD, M. A.
Tunnelling. Management by Design
London, E & FN Spon, 307 s.
Smluvní vztahy výstavbových projektů
Praha, Wolters Kluwer ČR, 2012. 148 s.

PRAŽSKÉ METRO

Pražské metro 1974. Stavba československo-sovětské spolupráce
Praha, Orbis 1974. 204 s.
Stavíme pražské metro 1976
Praha, Metrostav 1976. 51 s.
Pražské metro 1978. Stavba československo-sovětské spolupráce
Praha, Panorama 1978. 104 s
Stavíme pro hlavní město Prahu 1981
Praha, Panorama 1981. 192 s.
Metro 1984. Stavba československo-sovětské spolupráce
Praha, Vodní stavby 1984. 64 s.
Pražské metro 1985. Stavba československo-sovětské spolupráce
Praha, Panorama 1985. 126 s.
Pražské metro. Čtvrtá dimenze velkoměsta
Historie, výstavba, provoz
Praha, Panorama 1990, nestr.
Metro IIB II. provozní úsek
Dokumentace zpracovaná podle úvodního projektu a jeho dodatků
Praha, Metroprojekt 1990. 160 s.
Metro IVB
Praha, Metroprojekt. 163 s.
Metrem z Ládví do Letňan, trasa IVC2
Praha, Metrostav, nestr.

FIREMNÍ LITERATURA

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL
Info 13 2005, 2006
Mnichov, 92 s.
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL
Geotechnok GEWI Plus, nestr.
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL
DYWIDAG Geotechnical Product Range
Mnichov, 43 s.
Face Drilling. Second edition
Talking Technically Case Studies Machine Spceifications
Atlas Copco Rock Drills, Orebro Sweden, 236 s.
News 2003. Eine Zeitschrift der Herrenknecht AG
Schwanau, Herrenknecht AG, 31 s.
Rock Reinforcement. Secon edition
Talking Technically Case Studies. Product Specifications
Atlas Copco Rock Drills, Orebro Sweden, 140 s.
Rock AND Soil Reinforcement. Third edition
Talking Technically Case Studies. Product Specifications
Atlas Copro Rock Drills, Orebro Sweden, 208 s.
Sicherheit im Untergrund. Aktuelle Projekte in Bau
Essen, Minova Carbo Tech, 50 s.
The world innovative tunneling method
Lee’s Tunneling Method
Soul, Korea, nestr.
Transstory Corporation
Moskva, 55 s.
Tunneling Directory 1995/96
London, Miller Freeman Publishers, 192 s.
Zakládání staveb
Praha, Zakládání staveb, nestr.
Horninové nosníky kotvené pryskyřicí
Ostrava, Minova Bohemia, 92 s.
Injekční a kotevní systémy + CD
Ostrava, Monova Bohemia

PŘÍRUČKY, SMĚRNICE

Recommendations and Guidelines for Tunnel Boring Machines
ITA, 2000, nestr.
Safe working in Tunnelling. This document id written for tunnel
workers and first line supervision
ITA Working Group Health and Safety
Minchov, 117 s.
Sicher arbeiten im Tunnelbau. Leitfaden für Tunnelbauer
Lausanne, ITA 2005, 121 s.
The Joint Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works in the UK
British Tunnelling Society 2003, nestr.
Tunnels et Ouvarages Souterrains. Supplément n. 155
Paříž, AFTES 1999, 187 s.
A Code of Practise for Risk Management of Tunnel Works
Munich, The International Tunnelling Insurance Group 2006
Geotechnický monitoring tunelů a podzemních komunikací
Technické podmínky

Praha, Ministerstvo dopravy ČR, 2010, 80 s.
The Austrian Practice of NATM Tunnelling Contracts
Salzburg, Austrian Society for Geomechanics, 2011. 23 s.
ITAtech Guidelines on Standard Indication of Load Cases for Calculation of Rating Life (L10) of TBM Main Bearings
ITAtech Activity Group Excavation Report N 1
Lausane, Apr. 2013, 11 s.
ITAtech Design Guidance for Spray Applied Waterproofing Membranes
ITAtech Activity Group Lining and Waterproofing Report N 2
Lausane, Apr. 2013, 63 s.
An Owners Guide to Immersed Tunnels
ITA Working Group Immersed and Floating Tunnels Report N 007
Lausane, Oct. 2011, 11 s.
Guidance on the Safe Use of Temporary Ventilation Ducting in Tunnels
ITA Working Group Health & Safety in Works Report N 008
Lausane, Nov. 2011, 11 s.
Monitoring and Control in Tunnel Construction
ITA Working Group Research Report N 009
Lausane, Nov. 2011, 23 s.
Guidelines for Good Working Practice in High Pressure Compressed Air
ITA Working Group Health & Safety in Works Report N 010
Lausane, Fev. 2012, 27 s.
Report on Underground Solutions for Urban Problems
ITA Working Group Urban Problems – Underground Solutions Report N 011
Lausane, Apr. 2012, 39 s.
Adits for Long and Deep Tunnels
ITA Working Group N° 17 Long Tunnels at Great Depth Report N 012
Lausane, Apr. 2013, 11 s.
Guidelines on Contractual Aspects of Conventional Tunnelling
ITA Working Group N° 19 Conventional Tunnelling Report N 013
Lausane, May 2013, 15 s.
Richtlinie für die geotechnische Planung von Untertagebauten mit kontinuierlichem Vortrieb
Salzburg, Österreichische Gesellschaft für Geomechanik 2013, 49 s.


ROČENKY

Hornická ročenka 1992 
Ostrava, Český báňský úřad 1993, 229 s.
Hornická ročenka 1993 
Ostrava, Český báňský úřad 1994, 151 s.
Data o dopravě v Praze 1995
Útvar dopravního inženýrství hlavního města Prahy 1995, 36 s.
Ročenka dopravy 1997
Praha, Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy 1997, 50 s.
Ročenka dopravy 1998
Praha, Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy 1998, nestr.
Ročenka dopravy 1999
Praha, Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy 1999, nestr.
Hornická ročenka 2001
Ostrava, Český báňský úřad 2002, 292 s.
Hornická ročenka 2002
Ostrava, Český báňský úřad 2003, 286 s.
Hornická ročenka 2006
Ostrava, Český báňský úřad 2007, 328 s.
Hornická ročenka 2007
Ostrava, Český báňský úřad 2008, 328 s.
Hornická ročenka 2008
Ostrava, Český báňský úřad 2009, 320 s.
Hornická ročenka 2009
Ostrava, Český báňský úřad 2009, 319 s.
Hornická ročenka 2010
Ostrava, Český báňský úřad 2010. 305 s.
Hornická ročenka 2011
Ostrava, Český báňský úřad 2012. 295 s.
Hornická ročenka 2012
Ostrava, Český báňský úřad 2013. 291 s.
Hornická ročenka 2013
Ostrava, Český báňský úřad 2014. 295 s.
Hornická ročenka 2014
Ostrava, Český báňský úřad 2015. 290 s.
Hornická ročenka 2015
Ostrava, Český báňský úřad 2016. 284 s.
Hornická ročenka 2016
Ostrava, Český báňský úřad 2017. 278 s.
Hornická ročenka 2017
Ostrava, Český báňský úřad 2018. 278 s.