Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC

home > Informace > Edice „Dokumenty CzTA“ > Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC

(Dokument ke stažení v PDF)


Redakční poznámka: Statické výpočty podzemních staveb jsou komplikovanější a neurčitější v porovnání s výpočty běžných pozemních konstrukcí, ale i než ostatních geotechnických konstrukcí (násypy, zářezy, opěrné stěny, základy, atd.). Je to dáno zejména množstvím obtížně definovatelných faktorů ovlivňujících výsledné chování podzemní konstrukce (geologické a hydrogeologické poměry, způsob ražby, kvalita provádění, rychlost ražby, použité podpůrné prostředky, způsob monitoringu a rozhodování během výstavby, atd.).
Vzhledem ke komplexnosti problematiky statických výpočtů podzemních staveb je prakticky nemožné vytvořit pro danou oblast závazné normy, jejichž splnění by zaručovalo únosnost a použitelnost daných konstrukcí.

Text, který měl původně název „Příručka pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC“, byl před dokončením a uveřejněním na této stránce webu CzTA ITA-AITES zaslán k vyjádření následujícím odborníkům:

Ing. Radko Bucek, Ph.D.
(více)
Ing. Martin Srb, doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. (D2 Consult Prague s.r.o.)
(více)
Ing. Vladislav John (Metrostav a.s.)
(více)

Tato vyjádření byla předána autorům, kteří reagovali zasláním stanovisek k jednotlivým vyjádřením:

Stanovisko k vyjádření Ing. Radko Bucka, Ph.D.
(více)
Stanovisko k vyjádření Ing. Martina Srba a doc. Ing. Matouše Hilara, Ph.D.
(více)

Stanovisko k vyjádření Ing. Vladislava Johna
(více)

Pak autoři text dopracovali a mimo jiné upravili název na „Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC“.
Na výše uvedenou Redakční poznámku reagoval jeden z autorů „Doporučení“ Ing. Aleš Zapletal, Dr.Sc., zasláním textu „Statika tunelových konstrukcí: Holismus nebo redukcionismus?“
(více)


Pokud chcete vyjádřit svůj názor k „Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC“, případně k textu dr. Zapletala „Holismus nebo redukcionismus?", eventuálně k výše uvedeným vyjádřením a stanoviskům, můžete poslat svůj příspěvek do zde zřízeného Diskusního fóra.
(více)