Edice „Dokumenty CzTA“

Edice DOKUMENTY CzTA

Česká tunelářská asociace  vydává své dokumenty (směrnice, doporučení a pod.) v edici Dokumenty CzTA.


1. svazek edice "Dokumenty CzTA" byl vydán v červnu 2006. Jedná se o brožuru Bezpečnost práce při výstavbě tunelů. Dokument vychází z materiálů ITA-AITES a názornou formou seznamuje se správnými a nesprávnými postupy při provádění podzemních prací. Vydání brožury (1000 výtisků) se zaplatilo z tržeb za inzeráty a obdrželi ji všichni členové CzTA.

Začátkem září 2006 byl expedován 2. svazek edice "Dokumenty CzTA": Zásady a principy NRTM jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR. Text připravila pracovní skupina CzTA pro konvenční tunelování pod vedením Ing. Václav Soukupa. Cílem bylo stručně shrnout hlavní zásady správného přístupu k NRTM z hlediska přípravy stavby, jejího projektování, zadávání, smluvních vztahů i realizace. Výtisky obdrželi opět všichni členové CzTA a dále ve větším počtu investorské organizace i státní orgány. Kliknutím na název dokumentu si můžete soubor buď prohlédnout, nebo uložit na disk. Pro čtení je nutný jakýkoli program na zobrazení souborů PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

V dubnu 2008 vydala CzTA 3. svazek edice "Dokumenty CzTA": Stříkaný beton v podzemním stavitelství. Svazek připravila pracovní skupina CzTA pro stříkaný beton pod vedení Ing. Matouše Hilara, Ph.D. Cílem publikace je popis základních vlastností a požadovaných parametrů stříkaného betonu především v souvislosti s využitím při NRTM. Podrobnější technické specifikace pro přípravu, aplikaci a kontrolu stříkaného betonu lze najít ve směrnici Zásady pro používání stříkaného betonu. Obě příručky byly připraveny v rámci činnosti pracovní skupiny České tunelářské asociace ITA-AITES pro stříkaný beton, která se podílí na práci světové pracovní skupiny WG12 (Shotcrete Use). Informace o činnosti české pracovní skupiny lze nalézt na webové adrese www.ita-aites.cz pod složkou „pracovní skupiny“.

Kolektiv autorů prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., FSv ČVUT, Ing. Jiří Hořejší, IKP Consulting Engineers s.r.o., a Ing. Aleš Zapletal, DrSc., Satra s.r.o., zpracoval v březnu 2010 Doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle EC.
(více)

Přehled terminologie podzemního stavitelství vyšel v březnu 2011 jako 4. svazek edice "Dokumenty CzTA". Obsahuje výklad termínů používaných v podzemním stavitelství a jejich překlad do angličtiny a němčiny. Svazek zpracoval kolektiv autorů doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška, Ing. Petr Svoboda, prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., a dr. Alfred Stärk.

Rakouská směrnice pro geotechnický návrh konvenčně ražených podzemních staveb
V květnu r. 2011 vydala Česká tunelářská asociace 5. svazek edice "Dokumenty CzTA", který tvoří český překlad Rakouské směrnice pro geotechnický návrh konvenčně ražených podzemních staveb. Směrnice obsahuje popis obecného postupu, který se má dodržovat při tvorbě geotechnického návrhu, jehož součástí je mimo jiné stanovení charakteru horninového masivu a určování metody ražby, zajišťování výrubu při projektování i v průběhu ražby. Směrnice byla vytvořena pro použití všemi partnery při přípravě a budování podzemní stavby.

Zpětná analýza mělce založených tunelových konstrukcí
Ing. Aleš Zapletal, DrSc. a Ing. Tomáš Louženský připravili publikaci Zpětná analýza mělce založených konstrukcí, kterou je možné stáhnout ve formátu pdf.

Uživatelská příručka pro mechanizované tunelování v podmínkách ČR
V červnu 2014 vydala CzTA ITA-AITES 7.svazek edice "Dokumenty CzTA", který zpracovala Pracovní skupina pro mechanizované tunelování CzTA. Účelem příručky bylo ve stručné formě zpřehlednit praxi v oblasti mechanizovaného tunelování a upozornit na zásady a požadavky, které by měly být splněny nebo alespoň zvažovány, aby jeho aplikace byla úspěšná.

Uživatelská příručka pro Konvenční tunelování
V listopadu 2019 vydala CzTA ITA-AITES 8.svazek edice "Dokumenty CzTA", který zpracovala Pracovní skupina pro konvenční tunelování CzTA pod vedením Ing. Jiřího Moslera. Příručka navazuje na dříve zpracovanou publikaci o NRTM (2. svazek edice z roku 2006), tématiku navíc rozšiřuje o popis dalších metod používaných v konvenčním tunelování.